Διερεύνηση της επίδρασης της αστικής μορφολογίας στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιριακού κελύφους με αξιολόγηση των γεωμετρικών παραμέτρων του αστικού οικοδομικού τετραγώνου

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην αστική μορφολογία και την ενεργειακή κατανάλωση στον κτιριακό τομέα, καθώς και ο καθορισμός και η ποσοτικοποίηση των παραμέτρων που επηρεάζουν αυτή τη σχέση. Η κλίμακα μελέτης αφορά στο αστικό οικοδομικό τετράγωνο και εξετάζει το πυκνοδομημένο τμήμα του αστικού ιστού του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Αναπτύχθηκε μία μεθοδολογία τυποποίησης του αστικού οικοδομικού τετραγώνου η οποία περιλαμβάνει την ομαδοποίηση των αστικών οικοδομικών τετραγώνων με τη μέθοδο της ανάλυσης κατά ομάδες, με βάση τρεις βασικές γεωμετρικές παραμέτρους, το συντελεστή κάλυψης, το συντελεστή δόμησης και τον αριθμό των ορόφων. Σχεδιάστηκαν 16 τυπικά κτίρια μέσα από τη θεώρηση τόσο της πολεοδομικής νομοθεσίας όσο και της δομημένης πραγματικότητας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο σχεδιασμό 47 τυπικών οικοδομικών τετραγώνων τα οποία ομαδοποιήθηκαν περαιτέρω με βάση τον τύπο της δόμησης σε συνεχή και ασυνεχή. Τα αποτελέσματα των προσομοι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis examines the way urban form affects energy consumption in the urban block scale. An urban block classification methodology is proposed and a number of typical models which group the basic characteristics of the urban block are proposed in order to examine the impact of geometry in energy consumption. The analysis regards the municipalities of the urban agglomeration of Thessaloniki. The methodology of classification of the urban block takes into account three basic variables, plot ratio, coverage ratio and number of floors, in order to perform a cluster analysis. According to the spatial distribution of the five clusters created, urban blocks are further divided in two basic categories (continuous and discontinuous development), according to building density and positioning. Sixteen typical building typologies are being proposed for the purposes of the analysis, following the examination of building regulations and of the built environment. These typical buildings co ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38121
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38121
ND
38121
Εναλλακτικός τίτλος
A study of the impact of urban morphology on the energy performance of the building shell through the assessment of geometry parameters of the urban block
Συγγραφέας
Τσιριγώτη, Δήμητρα του Χρήστος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων
Εξεταστική επιτροπή
Μπίκας Δημήτριος
Αραβαντινός Δημήτριος
Τσικαλουδάκη Αικατερίνη
Αξαρλή Κλειώ
Μπάρκας Νικόλαος
Θεοδοσίου Θεόδωρος
Γιαννακού Αθηνά
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αστική μορφολογία; Ενεργειακή συμπεριφορά; Κτιριακό κέλυφος; Αστικό οικοδομικό τετράγωνο; Τυπολογική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xlviii, 408 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)