Δυνατότητες αναβάθμισης του ιστού των ελληνικών αστικών κέντρων: ο ρόλος του ενεργού οικοδομικού τετραγώνου

Περίληψη

Η διατριβή βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι ελληνικές πόλεις βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εντός του διευρωπαϊκού αστικού δικτύου σε θέματα ανταγωνισμού, βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές πόλεις (ακόμα και οι μεσαίου μεγέθους) έχουν φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού και σημαντικής υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, όπου όλα τα πολεοδομικά εργαλεία, που μας προσφέρονται από τα υπάρχοντα θεσμικά πλαίσια, απλώς ανακυκλώνουν τα ίδια προβλήματα και οδηγούν στα ίδια αδιέξοδα. Για διάφορους λόγους, ένα από αυτά τα εργαλεία αναπλάσεων δεν έλαβε την προσοχή, που λογικά θα άξιζε. Τα Ενεργά Οικοδομικά Τετράγωνα (άρ. 13 Γ.Ο.Κ. - Ν.1577/1985) και όλες οι παρόμοιες σε αυτά διατάξεις μπορούν να παίξουν σπουδαίο ρόλο στην αναβάθμιση του αστικού ιστού. Η διατριβή, αφού αναφέρει συνοπτικά το υφιστάμενο θεσμικό, κοινωνικό και μορφολογικό πλαίσιο του αστικού σχεδιασμού στις ελληνικές πόλεις, παρουσιάζει αντίστοιχα παραδείγματα από τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό χώρο, ερευνά τους λόγους ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is grounded on the findings that greek cities lie in a disadvantageous position within the European urban network, in terms of competition, sustainability and growth. At the same time, Greek cities (even the middle-sized ones) have reached a critical point of significant devalorization of the urban environment, where all available urban planning legislative tools just recycle the same problems and lead to the same dead-ends. For a variety of reasons, one of these tools was never acknowledged. The “Active City Blocks” urban renewal tool and all other similar to it are able to play a leading role in rejuvenating the urban tissue. After a brief and concise presentation of the existing law, social and morphological frame of urban design in the greek cities, the thesis displays a number of indicative urban renewal projects from Greece and Europe, researches the Active City Block tool failing reasons and argues on its actual advantages and disadvantages. Grouping and encoding the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18894
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18894
ND
18894
Εναλλακτικός τίτλος
Upgrading potential of the greek cities urban tissue and the role of the active city blocks renewal tool
Συγγραφέας
Κυριαζής, Απόστολος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καραμάνου-Ροδολάκη Ζωή
Δράγκος Ιωάννης
Μαλινδρέτος Μιχαήλ
Παπαμίχος Νίκος
Αναστασιάδης Άγις
Τεντοκάλη Ευαγγελία
Λαλένης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Οικοδομικό τετράγωνο; Ενεργός; Αναπλάσεις; Ακάλυπτος; Συμμετοχικότητα; Αστικός σχεδιασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
417 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)