Προηγμένα συστήματα δέσμευσης του CO2

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η αξιολόγηση μέσω θερμοδυναμικών υπολογισμών και η οικονομοτεχνική ανάλυση της εφαρμογής προηγμένων τεχνολογιών δέσμευσης CO2 σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής καύσης στερεών καυσίμων αλλά και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας όπως είναι η τσιμεντοβιομηχανία. Η μελέτη των υπό εξέταση τεχνολογιών δέσμευσης αποσκοπεί στην αύξηση του συνολικού βαθμού απόδοσης της όλης εγκατάστασης και στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων που οφείλονται στην εγκατάσταση της τεχνολογίας δέσμευσης. Αυτό, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται με τη βέλτιστη αξιοποίηση της χαμένης θερμότητας του συστήματος δέσμευσης του CO2 μέσω της ενσωμάτωσής της στο κύκλωμα νερού-ατμού.Εξετάστηκε η τεχνολογία στην οποία η καύση γίνεται σε περιβάλλον αυξημένης συγκέντρωσης σε οξυγόνο ώστε να παράγεται καυσαέριο μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε CO2 σε σχέση με την καύση με ατμοσφαιρικό αέρα. Στη συνέχεια το CO2 δεσμεύεται μέσω ενός κλασικού μετά καύσης συστήματος δέσμευσης είτε με χημική απορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scope of the presented thesis is to asses through thermodynamic calculations and economic analysis the implementation of advanced technologies for capturing the CO2 from power plants which burn fossil fuels as well as from large scale industrial plants such as the cement industry. The study of examined CO2 capture technologies is designed to increase the overall efficiency of the power plant as well as to minimize the energy penalties that occurred by the implementation of the capture technology. This among other is accomplished by incorporating part of the waste heat from CO2 capture plant in the water-steam cycle.Has been examined the technology in which the fuel is burnt in an oxygen enriched environment (partial oxyfuel) in order to generate higher levels of CO2 in the flue gases compared to the combustion with common atmospheric air. Then the CO2 is captured by a common post-combustion system with chemical absorption by amines or is separated from the other components of the flue ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38078
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38078
ND
38078
Εναλλακτικός τίτλος
Advanced systems for capturing the CO2
Συγγραφέας
Βορριάς, Ηλίας του Στυλιανός
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας
Εξεταστική επιτροπή
Κακαράς Εμμανουήλ
Ρακόπουλος Κωνσαντίνος
Αντωνόπουλος Κίμων
Χουντάλας Δημήτριος
Καρέλλας Σωτήριος
Γραμμέλης Παναγιώτης
Κουκούζας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Δέσμευση CO2; Καύση σε αυξημένη συγκέντρωση οξυγόνου; Θερμικές εγκαταστάσεις; Ανθρακοποίηση-ασβεστοποίηση; Θερμοδυναμική ανάλυση; Τσιμεντοβιομηχανία; Κόστος αποφυγής CO2; Κόστος ηλεκτροπαραγωγής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xix, 187 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)