Ανάλυση δεδομένων συστημάτων επαγρύπνησης και δυσμενών αναφορών και σχεδιασμός διαδικασιών βελτιστοποίησης της ασφάλειας ασθενών και της χρήσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Περίληψη

Τα Συστήματα Αναφορών Δυσμενών Περιστατικών για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα είναι συστήματα τα οποία συλλέγουν δεδομένα, σε δομημένη μορφή, σχετικά με περιστατικά σφαλμάτων που αφορούν στα προϊόντα αυτά. Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η ανίχνευση, ταξινόμηση και ανάλυση των συμβάντων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και των χρηστών. Πέραν όμως της πρωτογενούς αξιοποίησης αυτού του τεράστιου όγκου δεδομένων, εμφανίζεται και μία δευτερογενής χρήση του, η οποία προάγει τους ίδιους στόχους και παράγει αντίστοιχα οφέλη. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μέτρηση και αξιολόγηση αυτής της δευτερογενούς χρήσης των δεδομένων. Δηλαδή γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί αυτή η χρήση, να ποσοτικοποιηθεί και να αναλυθεί. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται οι κύριες παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία των συστημάτων αναφορών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τέλος, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ενός λογισμικού εργαλείου το οποίο στοχεύει στην ανίχνευση πιθανώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Vigilance Systems for medical devices are systems that collect structured data referring to medical device-related adverse events. The purpose is to detect, classify and analyze these events, thus aiming to improve safety for both patients and users. However, apart from the first stage analysis of this huge amount of data, there is also a second stage usage, which promotes the same objectives and produces corresponding benefits. The goal of this study is to measure and evaluate this second stage usage of medical device-related adverse events data. In other words, an effort is made to identify, quantify and analyze this usage. Additionally, the main parameters that influence the operation of the vigilance systems for medical devices are identified and discussed. Finally, the design of a software tool is presented, which aims to establish possible correlations between medical devices included in a hospital inventory and recalls and corrective actions reports that have been published in v ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37052
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37052
ND
37052
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of data provided by vigilance systems and adverse events reports and design of procedures aiming to optimize patient safety and the use of medical equipment
Συγγραφέας
Μαλαταράς, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Γεράσιμος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Παλληκαράκης Νικόλαος
Κουτσούρης Δημήτριος
Κουλουριώτης Δημήτριος
Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Ρήγας Αλέξανδρος
Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Μπαμίδης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιοϊατρική Μηχανική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση βιοϊατρικής τεχνολογίας; Επαγρύπνηση; Δυσμενή περιστατικά; Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
184 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)