Μελέτη παραμορφώσεων σε περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας από μετρήσεις GPS εικοσαετίας

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα γεωδαιτικά δορυφορικά δεδομένα GPS από το 1989 έως το 2008 για μια ευρεία περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας, ώστε να μελετηθεί με διάφορες μεθοδολογίες, η μεταβολή της κινηματικής συμπεριφοράς και της ανηγμένης παραμόρφωσης της. Η περιοχή παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σημαντικές τεκτονικές τάφρους αυτή του Κορινθιακού και του Ευβοϊκού Κόλπου. Τρία μεγάλα ρήγματα βρίσκονται στην περιοχή τα οποία έχουν δώσει μεγάλους και καταστροφικούς σεισμούς από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα. Όλα τα κινηματικά μοντέλα που εφαρμόσθηκαν στην περιοχή δεν επιβεβαιώνουν ότι η Στερεά Ελλάδα έχει ομοιογενή κινηματική συμπεριφορά. Ενώ εντοπίζεται μια ζώνη που πιθανώς είναι περιοχή ασυνέχειας

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ιn this work all the available GPS data, from 1989-2008 ,are utilized to study ,with various methodologies the change of the kinematic behavior and strain for in a wide area in Central Greece. This area lays between two important tectonic rifts those of Corinth and Evia gulfs and there for has a tectonic interest. Three big faults exist in the aera that are connected with great and catastrophic earthquakes since the end of 19century until now. Αll the kinematic models that were used do not confirm that the area of study is deforming homogeneously, while an indication of a discontinuity has been detected.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36918
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36918
ND
36918
Εναλλακτικός τίτλος
A deformation study in the Central Greece using 20 years of GPS data
Συγγραφέας
Μαρίνου, Αγγελική του Αντώνιος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαζήση Καλλιόπη
Μητσακάκη Χριστιάνα
Παραδείσης Δημήτριος
Δεληκαράογλου Δημήτριος
Σταθάς Δήμος
Δρακάτος Γεώργιος
Νομικού Παρασκευή
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Κεντρική Ελλάδα; Παραμόρφωση; Πόλοι στροφής κατά Euler
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 242 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)