Τεχνικές πολυκριτήριας ανάλυσης και περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων για τον εξορθολογισμό των αγροτικών επιδοτήσεων

Περίληψη

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί την ενοποιημένη Αγροτική Πολιτική των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μέσω της οποίας παρέχεται η στήριξη του εισοδήματος, της αγοράς, και της ανάπτυξης της υπαίθρου. Η ΚΑΠ στη πορεία της υπέστη αρκετές μεταρρυθμίσεις με τη στήριξη του εισοδήματος να παρέχεται πλέον υπό μορφή άμεσης στρεμματικής ενίσχυσης (1ος Πυλώνας).Στην παρούσα διατριβή προτείνεται μία μέθοδος ως ένα εργαλείο αξιολόγησης για τον προσδιορισμό της οικονομικής ενίσχυσης, μέσω της οποίας ενισχύεται η παραγωγική ικανότητα και διανέμονται αντικειμενικότερα και αποτελεσματικότερα τα χρήματα προς τους δικαιούχους παραγωγούς, σύμφωνα με τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η έλλειψη αξιολόγησης οδηγεί σε εγκατάλειψη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ενώ συχνά είναι και τα φαινόμενα οικονομικής ενίσχυσης σε αποκαλούμενους "αγρότες του καναπέ". Η μεθοδολογία, ως συνέργεια δύο μεθόδων, για την αξιολόγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ακολουθεί τις αρχές της Αναλυτικής-Σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Common Agricultural Policy (CAP) is the unified Agricultural Policy of the European Union (EU) member states, whereby the income support is provided and the market as well as the rural development is regulated. The CAP suffered several reforms to the income support, which is nowadays provided in the form of area direct payment (1rst Pillar).In this thesis, a method is proposed as an evaluation tool to determine the financial aid, through which the productivity is enhanced. The purpose is to distribute more objectively and effectively the funds to the beneficiaries-producers, in accordance to the rules of the CAP. The lack of evaluation leads to dereliction of agricultural holdings, and the so-called "sofa-farmers" are often financially supported.The methodology, as a synergy of two methods, for assessing the agricultural units follows the principles of Analytic-Synthetic approach and consists of three phases. Initially, once the appropriate criteria capable of evaluating the agricu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36188
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36188
ND
36188
Εναλλακτικός τίτλος
Multicriteria decision analysis and data envelopment analysis techniques for rationalizing agricultural subsidies of European Union in Greece
Συγγραφέας
Βαλιάκος, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Σίσκος Ιωάννης
Αλεξανδρής Νικόλαος
Αποστόλου Δημήτριος
Θεοδωρίδης Ιωάννης
Ματσατσίνης Νικόλαος
Γρηγορούδης Ευάγγελος
Πελέκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων; Κοινή αγροτική πολιτική; Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων; Αγροτική οικονομία; Ανάλυση ευστάθειας; Αξιολόγηση στις Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
208 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)