Σεισμική απαίτηση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού με βάση την επιτελεστικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους- θεμελίωσης- ανωδομής

Περίληψη

Παραδοσιακά κατά τον αντισεισμικό σχεδιασμό οι κατασκευές θεωρούνται πλήρως πακτωμένες και ως κίνηση εισαγωγής στην κατασκευή χρησιμοποιείται αυτή του ελευθέρου πεδίου. Αυτό, συμβαδίζει με την πραγματικότητα μόνο στην περίπτωση που η υπό μελέτη κατασκευή είναι θεμελιωμένη σε άκαμπτο εδαφικό σχηματισμό. Στην παρούσα διατριβή βασικός στόχος αποτελεί η μελέτη του φαινομένου της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους- θεμελίωσης- ανωδομής (ΔΑΕΘΑ) και της επιρροής αυτού τόσο σε κατασκευές Ο/Σ, όσο και σε μνημειακές κατασκευές. Σε ότι αφορά στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, το πρόβλημα μελετήθηκε μέσω μιας συστηματικής παραμετρικής ανάλυσης του συστήματος εδάφους- θεμελίωσης- ανωδομής χρησιμοποιώντας την άμεση μέθοδο (ανάλυση του συστήματος εδάφους- θεμελίωσης- ανωδομής σε ένα βήμα, με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων). Αντίθετα, κατά τη μελέτη του φαινομένου της αλληλεπίδρασης για μνημειακές κατασκευές χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη μέθοδος των υπό-συστημάτων και προτάθηκαν κατάλληλοι δεί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Traditionally in earthquake engineering design and assessment it is very common to assume the base of the structure to be fixed, which is only an assumption since in most cases the foundation soil is flexible. Moreover, usually the input motion to the structure is considered in practice the one at free- field conditions. In the present doctoral thesis, the basic goal is the study of soil- foundation- structure interaction (SFSI) phenomenon and its effect on both reinforced concrete and masonry structures. As far as the reinforced structures are concerned, the effect of SFSI has been investigated through a thorough parametric study of the total system using direct method (where the soil, the foundation and the structure are modeled together using finite element method). On the other hand, SFSI for masonry monumental structures has been investigated using sub- structure methodology (where the soil- foundation system and structure are studied separately). Afterwards, impedance functions t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36084
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36084
ND
36084
Εναλλακτικός τίτλος
Seismic demand of reinforced concrete and masonry structures accounting for soil-foundation-structure interaction in the light of performance based design
Συγγραφέας
Καρατζέτζου, Άννα του Χαρίσιος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής. Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Αντισεισμικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Πιτιλάκης K
Πιτιλάκης Δ
Lagomarsino S
Αναγνωστόπουλος Χ
Χατζηγώγος Θ
Αναστασιάδης Α
Γκαζέτας Γ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Φάσμα απαίτησης; Αλληλεπίδραση; Μνημειακές κατασκευές; Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 279 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)