Παραλλακτικότητα του γονιδίου DRB1 σε ελληνικές φυλές προβάτων και συσχετισμός των αλληλομορφών του με παρασιτολογικές και παραγωγικές παραμέτρους

Περίληψη

Το Μείζον Σύστημα Ιστοσυμβατότητας (MHC) είναι ένα σύμπλοκο γονιδίωνμε λειτουργικό ρόλο που, κυρίως, αφορά ανοσολογικές ιδιότητες. Το γονίδιο DRB1,το πιο πολυμορφικό γονίδιο του MHC, κωδικοποιεί τη β πολυπεπτιδική αλυσίδα τουμορίου MHC της τάξεως ΙΙ και εδράζεται στην επιφάνεια τωναντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (APC). Τα APC παρουσιάζουν στα CD4+ T-λεμφοκύτταρα πεπτιδικά τμήματα αντιγόνων, προερχόμενα από εξωκυτταρικέςπρωτεΐνες και παράσιτα, μέσω των μορίων MHC της τάξεως ΙΙ που διαθέτουν. Οέντονος πολυμορφισμός του γονιδίου DRB1 εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στο εξόνιο2, το οποίο κωδικοποιεί τμήμα της περιοχής δέσμευσης του αντιγονικού πεπτιδίου(PBR) των μορίων MHC της τάξεως ΙΙ και ως εκ τούτου η παραλλακτικότητα τουεξονίου 2 σχετίζεται άμεσα με την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού.Έως τώρα δεν έχει μελετηθεί η παραλλακτικότητα του γονιδίου του προβάτουDRB1 (Ovar-DRB1) σε ελληνικές φυλές. Στη διεθνή Βάση ΔεδομένωνΑνοσοπολυμορφισμού για το Ovar-MHC (IPD-MHC Database EMBL-EBI),βρίσκο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Major Histocompatibility Complex (MHC) is a gene cluster withfunctional role, mainly concerning immunological properties. The DRB1 gene, themost polymorphic gene of the MHC, encodes the beta chain of the MHC class IImolecule and is located on the surface of antigen-presenting cells (APC). APCspresent antigen peptide fragments to CD4+ T-lymphocytes, deriving fromextracellular proteins and parasites, complexed with MHC class II molecules on theirsurfaces. The intense DRB1 gene polymorphism is localized primarily in exon 2,which encodes a portion of the peptide binding region (PBR) of MHC class IImolecules and therefore, the variability of exon 2 is directly related to the organism’simmune response.So far no studies have investigated the variability of the sheep’s gene DRB1(Ovar-DRB1) in Greek breeds. In the international Immuno-Polymorphism Databasefor Ovar-MHC (IPD-MHC Database EMBL-EBI), are currently registered 88different nucleotide sequences of exon 2 of the Ovar-DRB1 gene from ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35327
ND
35327
Εναλλακτικός τίτλος
Variability of the DRB1 gene in greek sheep breeds and association of its alleles with parasitological and production parameters
Συγγραφέας
Σπετσαρίας, Σταύρος Χρήστος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπιζέλης Ιωσήφ
Θεοδωρόπουλος Γεώργιος
Κουτσούλη Παναγιώτα
Πολίτης Ιωάννης
Ζέρβας Γεώργιος
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
Οικονομόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογικές Επιστήμες
Γεωργικές Επιστήμες
Επιστήμες Ζωικής Παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Εξόνιο 2 γονιδίου DRB1 του προβάτου; Γενετικός πολυμορφισμός; Ανθεκτικότητα σε ασθένειες; Παράσιτα; Παραγωγικές ιδιότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 140 σ., εικ., πιν., σχημ.