Οικολογία και διαχείριση του συνδρόμου του ευρωπαϊκού λαγού σε μεσογειακά οικοσυστήματα

Περίληψη

Πολλές πτυχές των νοσημάτων των αγρίων ζώων, ιδίως των μεσογειακών οικοσυστημάτων, δεν έχουν εξεταστεί. Ο Ευρωπαϊκός λαγός (Lepus europaeus) είναι ένα σημαντικό είδος της άγριας πανίδας, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι λεία για πολλά είδη αρπάγων, αλλά και κύριο θηρεύσιμο είδος, το οποίο συμβάλλει στην οικονομία της υπαίθρου. Η ευρεία θνησιμότητα από το Σύνδρομο του λαγού (European Brown Hare Syndrome, EBHS), αναδεικνύει την ίωση αυτή ως το πιο σημαντικό νόσημα για τους λαγούς στην Ευρώπη. Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μια σειρά από έρευνες οι οποίες μελετούν την οικολογία και τη διαχείριση του λαγού και του νοσήματος στη Μακεδονία, Ελλάδα.Τα μεσογειακά οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από μια ποικιλία οικοτόπων. Η ελεύθερη πρόσβαση των κυνηγών στην ύπαιθρο έδωσε την ευκαιρία να συσχετισθεί η θηρευτική κάρπωση στο λαγό, η πληθυσμιακή αφθονία των λαγών και ο επιπολασμός (ποσοστό θετικών λαγών στον ιό) από τον ιό της EBHS (EBHSV) σε διαφορετικούς τύπους οικοτόπων. Κατά τη διάρκεια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Many aspects of wildlife diseases, especially in Mediterranean ecosystems, including ecological parameters and management practices, remain uncertain. The European brown hare (Lepus europaeus) is a major wildlife species in Mediterranean Basin taking into account its importance as a prey for many carnivore species and as a huntable species. The recorded widespread mortality by European Brown Hare Syndrome (EBHS), indicates this viral disease as the most important disease for hares in Europe. This PhD thesis presents a series of studies conducted with the aim to investigate several aspects of the ecology and management of hare and European Brown Hare Syndrome Virus (EBHSV) in Macedonia, Hellas. Mediterranean ecosystems are characterized by a variety of ecotopes. The free access of Hellenic hunters in countryside gave the opportunity to study hare harvest and EBHSV prevalence in different ecotopes. During the study, 291 hares were collected by the hunters. The ecotope, where each hare wa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35216
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35216
ND
35216
Εναλλακτικός τίτλος
Ecology and management of european brown hare syndrome in mediterranean ecosystems
Συγγραφέας
Σώκος, Χρήστος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπιλλίνης Χαράλαμπος
Λεοντίδης Λεωνίδας
Μπίρτσας Περικλής
Μαμούρης Ζήσης
Σφουγγάρης Αθανάσιος
Ρόδη Μπουριέλ Αγγελική
Σπύρου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Οικολογία; Θηλαστικά; Λαγόμορφα; Πανίδα; Κυνήγι; Θήρα; Ιός; Δασική πυρκαγιά; Αρπακτικότητα; Οικότοπος; Νοσήματα αγρίων ζώων; Επιδημιολογία; Ανοσία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
152 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)