Τα πτυχωτά φουστάνια της Χίου (16ος αι.- αρχές 20ού): πολυτυπία και παραλλαγές: συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας των ενδυματολογικών συστημάτων του Αιγαίου

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διατριβής αποτελεί αντικείμενο μελέτης της Λαογραφίας της Ένδυσης. Ασχολείται με την εξέταση του ενδυματολογικού συστήματος της Χίου, σε μια μακρά χρονική διάρκεια (16ος αιώνας-αρχές 20ού), καθώς αυτό το σύστημα εκφράστηκε, σε μια ενιαία γεωγραφικά περιοχή, με ενδιαφέρουσα πολυτυπία και παραλλαγές, ως αντικαθρέφτισμα των ιδιαίτερων ιστορικών, οικονομικών και κοινωνικών γεγονότων, που οι συγκυρίες προκάλεσαν υπό την ισχυρή παρουσία δύο κόσμων: της Δύσης και της Ανατολής. Κυρίαρχη θέση στο χιακό ενδυματολογικό σύστημα κατέχουν τα κοντά λευκά πτυχωτά «φουστάνια» των Μαστιχοχωχωρίων, των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε ενδυματολογικά πρότυπα του 16ου και του 17ου αιώνα, με σαφείς τις επιρροές από την ιταλική Αναγέννηση. Η μορφολογία τους συνεισφέρει στην ανασύνθεση των λευκών πτυχωτών φουστανιών της ευρύτερης πολιτισμικής περιφέρειας του αιγαιακού χώρου, όπου και τα ίδια εντάσσονται. Η έρευνα αξιοποίησε την τυπολογική προσέγγιση στην ερμηνεία του συγκεκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this dissertation constitutes a study object of the Folklore of Clothing. It examines the dress system of Chíos over the long term (16th - early 20th century), as this system flourished in a single geographical area with an interesting variety of forms and variations that reflect the particular historical, economic and social events caused by circumstances under the strong presence of two worlds: the West and the East. In the Chíote dress system, a dominant position is occupied by the short white pleated “foustánia” of the Mastihohória (the gum mastic-producing villages in the island’s south), whose technical characteristics are reminiscent of 16th and 17th century sartorial models, with notable influences of the Italian Renaissance. Their morphology contributes to a reconstruction of the white pleated “foustánia” of the wider cultural region of the Aegean Archipelago, to which they also belong. Our research used the typological approach to interpret the specific dress p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/32728
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32728
ND
32728
Εναλλακτικός τίτλος
The pleated “foustánia” of chios (16th. – early 20th cent): multiple forms and variations: a contribution to the study of the historicity of the dress systems of the Aegean
Συγγραφέας
Μαχά-Μπιζούμη, Αθηνά-Νάντια του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βαρβούνης Εμμανουήλ
Βρέλλη - Ζάχου Μαρίνα
Σέργης Εμμανουήλ
Αλεξιάδης Μηνάς
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος
Αντζουλάτου - Ρετσίλα Ευρυδίκη
Δαλκαβούκης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Λαογραφία ένδυσης; Χίος; Πτυχωτά φουστάνια; Πολυτυπία; Παραλλαγές; Ενδυματολογικά σχήματα; Ιταλική Αναγέννηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
438 σ., εικ., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)