Εδαφική συμπεριφορά σύγχρονων γεωργικών φαρμάκων σε καλλιέργειες καπνού και αραβοσίτου και η επίδραση στην αυτοφυή χλωρίδα

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνώνται οι παράμετροι που επηρεάζουν τη χωροχρονικήκατανομή γεωργικών φαρμάκων σε εδαφικά και υδατικά συστήματα, με στόχο τον έλεγχο & τηνελαχιστοποίηση της ρύπανσης του αγροοικοσυστήματος. Διερευνάται η παραμονή, απορροή καικάθετη μεταφορά των ευρέως χρησιμοποιούμενων δραστικών ουσιών (imidacloprid, metalaxyl,mefonoxam, pendimethalin, rimsulfuron, carbofuran) και αναπτύσσεται αναλυτική μεθοδολογία γιατον ταυτόχρονο προσδιορισμό των υπολειμμάτων τους στο νερό και στο έδαφος. Τέλος, διερευνάται η επίδραση της εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων στην αυτοφυή χλωρίδα των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τα αποτελέσματα εισηγούνται: Σε πειραματικές καλλιέργειες ο χρόνος ημίσειας ζωής των δραστικών ουσιών κυμάνθηκε από 7.4 έως 27.2 ημέρες, στο επιφανειακό στρώμα εδάφους. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες της δραστικής ουσίας, η καλλιέργεια του καπνού και του αραβοσίτου, η κλίση του εδάφους επηρέασαν το χρόνο ημίσειας ζωής των δραστικών ουσιών. Οι ανιχνευθείσες απώλειες λόγω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In doctoral thesis investigated the parameters affecting the spatial and temporal distribution of agrochemicals in soil and aqueous systems, with the aim of controlling and minimizing agro-ecosystem pollution. Furthermore, the persistence, runoff and vertical distribution of widely used active ingredients (a.i.: imidacloprid, metalaxyl, mefonoxam, pendimethalin, rimsulfuron, carbofuran) are investigated and an analytical methodology for the simultaneous determination of their residues in water and soil is developed. Finally, the effect of the application of herbicides on the native flora of the cultivated areas is investigated. The results show: In experimental fields, the half-life of active substances ranged from 7.4 to 27.2 days, on the surface soil layer. The physicochemical properties of active ingredient, the tobacco and maize crops, the soil slope (%) effect on the half-life of active ingredient. The losses due to surface runoff for all active ingredients were less than 1% of th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31841
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31841
ND
31841
Εναλλακτικός τίτλος
The soil behavior of modern pesticides in tobacco and maize cultivation and the effect to the flora
Συγγραφέας
Τριανταφυλλίδης, Βασίλειος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Δημόπουλος Παναγιώτης
Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
Βαγενάς Δημήτριος
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Πούλος Κωνσταντίνος
Μπιλάλης Δημήτριος
Χελά Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ρύπανση εδαφικών και υδατικών πόρων στο αγροοικοσύστημα; Αυτοφυή χλωρίδα των καλλιεργούμενων εδαφών; Γεωργικά φάρμακα; Γεωργία και διαχείριση περιβάλλοντος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
305 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)