Υπολογιστικές μέθοδοι μεταφοράς θερμότητας με εφαρμογή και στη γεωθερμία για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντικά οφέλη

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας που έχουν κατακόρυφο κλειστό κύκλωμα γεωεναλλακτών. Πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος εξετάζονται. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις αναπτύσσονται. Με την πρώτη, η απόδοση του συστήματος εξετάζεται συνολικά χρησιμοποιώντας τα λογισμικά GLD 2009, GLHEPRO 4.0a και TRNSYS 17. Το σύστημα εξετάζεται ως ένα σύνολο από αναπόσπαστα συνδεδεμένα τμήματα. Μια παραμετρική ανάλυση εκτελείται για να μελετηθεί η επίδραση της αδιατάρακτης θερμοκρασίας του εδάφους, του μήκους του γεωεναλλάκτη και της απόστασης των γεωτρήσεων στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος έτσι ώστε να καλυφθούν τα δεδομένα φορτία του κτηρίου. Με τη δεύτερη, η λειτουργία των τμημάτων του συστήματος εξετάζεται ανεξάρτητα. Η θερμική αντίσταση της γεώτρησης μελετάται με διαφορετικά είδη ανάλυσης όπως με αναλυτικές σχέσεις, με το εμπορικό λογισμικό GLD 2009 και με μια δισδιάστατη ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων μέσω του COMSOL 4.0a. Παρά τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current work is focused on the Ground Source Heat Pump Systems (GSHPSs) coupled to closed vertical ground loop. Several factors that affect the system’s performance are examined. Two different approaches are developed. In the first one, an overall view of system’s performance is studied using GLD 2009, GLHEPRO 4.0a and TRNSYS 17. The system is examined as a total of unbreakably connected parts. A parametric analysis is performed to examine the influence of undisturbed ground temperature, Ground Heat Exchanger (GHE) length and borehole separation distance to system’s operational characteristics, so as to cover given building loads. In the second one, the operation of parts is examined independently of the system. The borehole thermal resistance is examined through different types of analysis such as analytical correlations, commercial software GLD 2009 and 2-D finite element analysis through COMSOL 4.0a. Despite the different type of analysis, the deviations are small and that is wh ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31687
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31687
ND
31687
Εναλλακτικός τίτλος
Heat transfer computational methods which can also be applied to geothermal field of study for energy saving and environmental benefits
Συγγραφέας
Σαγιά, Ζωή του Νικόλαος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας
Εξεταστική επιτροπή
Ρακόπουλος Κωνσταντίνος
Κακαράς Εμμανουήλ
Τζιβανίδης Χρήστος
Αντωνόπουλος Κίμων
Σταματάκη Σοφία
Γιακουμής Ευάγγελος
Κορωνάκη Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Γεωεναλλάκτης; Γεώτρηση; Αντλία θερμότητας; Ψυκτικός πύργος; Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας; Υβριδικό σύστημα; Στρατηγική ελέγχου; Γεωθερμική ενέργεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
282 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)