Υπολογιστική προσέγγιση της ενίσχυσης της σταθερότητας ορυγμάτων με τη χρήση εδαφοηλώσεων

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία έγινε καταρχήν προσπάθεια θεωρητικής διερεύνησης των μεθόδων υπολογισμού οπλισμένων πρανών με παθητικά αγκύρια («soil nailing»). Δεδομένου ότι, οι επιλύσεις παρόμοιων συστημάτων γίνονται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με μεθόδους οριακής ισορροπίας, αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της κινηματικής του οπλισμένου συστήματος, σε συνδυασμό με την επιρροή που έχει σε αυτή η δυσκαμψία της επένδυσης της παρειάς.Βασικοί στόχοι της εργασίας είναι αφενός η βελτίωση των υπολογιστικών προσεγγίσεων και αφετέρου η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των αγκυρίων, ειδικά στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται εύκαμπτη επένδυση. Η εργασία βασίσθηκε σε παραμετρικές επιλύσεις, αρχικά με βάση αναλυτικές μεθόδους οριακής ισορροπίας και στη συνέχεια με αριθμητικές μεθόδους πεπερασμένων διαφορών δύο και τριών διαστάσεων.Για την προσομοίωση του μηχανισμού λειτουργίας ενός παθητικού αγκυρίου και τη διερεύνηση των αναπτυσσόμενω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research work presents a theoretical study of methods for calculating reinforced slope excavations with passive anchors («soil nailing»). Since theoretical solutions for such systems are usually based on limit equilibrium methods, the subject of this study is to investigate the kinematic behaviour of a reinforced excavation in combination with the influence of the stiffness of nail head facing.The main objectives of the study are to improve the theoretical methods of limit equilibrium, and to make suggestions for the efficiency of passive anchors, especially in situations where flexible facings (wire mesh etc) exist in the excavation system. The research work was based on a parametric study of limit equilibrium methods and finite difference numerical methods in two and three dimensions.The mechanism of a passive anchor has been simulated with a development of a 2D model in FLAC 5. The model simulates the exact mechanism of the progressive development of the tensile loading stress ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30376
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30376
ND
30376
Εναλλακτικός τίτλος
Theoretical study for calculating reinforced slope excavations with soil nailing
Συγγραφέας
Σαρηγιάννης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Δημοσθένης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Τσότσος Στέφανος
Κωμοδρόμος Αιμίλιος
Χατζηγώγος Θεόδωρος
Αναγνωστόπουλος Χρήστος
Κλήμης Νικόλαος
Πιτιλάκης Κυριαζής
Τίκα-Βασιλικού Θεοδώρα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Εδαφοηλώσεις; Παθητικά αγκύρια ολικής πάκτωσης; Αντιστηρίξεις; Μεταλλικά πλέγματα; Εύκαμπτες επενδύσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
414 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)