Πειραματική μελέτη της ιστικής οξυγόνωσης με τη μέθοδο της μικροδιάλυσης σε ανάταξη αιμορραγικής καταπληξίας

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αιμορραγική καταπληξία είναι η κύρια αιτία θανάτου στουςτραυματίες. Διάφορα πειραματικά μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί για τηνπροσομοίωση της κατάστασης αυτής, προκειμένου να ελεγχθούν ποικίλεςθεραπευτικές παρεμβάσεις.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι α) η δημιουργία ενόςαναπαραγώγιμου, ακριβούς και αξιόπιστου πειραματικού μοντέλουαιμορραγικής καταπληξίας, στο οποίο ελέγχεται μέσω της μικροδιάλυσης ηεπιβάρυνση της ιστικής οξυγόνωσης και β) η εφαρμογή του μοντέλου αυτούστην ανάταξη της αιμορραγικής καταπληξίας με ισότονα και υπέρτονακρυσταλλοειδή διαλύματα.Μέθοδος: Οκτώ χοίροι ποικιλίας Landrace υποβλήθηκαν σε αιμορραγικήκαταπληξία, βάση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, με στόχο μέση αρτηριακήπίεση 35 ± 5, ενώ έξι χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Μέσω της τεχνικήςτης μικροδιάλυσης ελέγχθηκε η ιστική οξυγόνωση των πειραματόζωων. Επίσης,σε πέντε πειραματόζωα που υποβλήθηκαν σε αιμορραγική καταπληξίαχορηγήθηκε στη συνέχεια διάλυμα R/L, ενώ σε άλλα πέντε πειραματόζωα πουυποβλή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: Hemorrhagic shock is the leading cause of death among traumapatients. A number of experimental protocols have been used to try toreproduce the clinical scenarios of hemorrhagic shock, in order to severaltherapeutic modalities be evaluated.Aim: The aim of this study is a) to provide a reproducible, accurate, and reliableexperimental model of hemorrhagic shock that incorporates microdialysismonitoring for the evaluation of tissue oxygenation, and b) the application of thismodel for the testing and evaluation of therapeutic interventions with isotonicand hypertonic crystalloid fluids .Methods: Landrace swine (n = 8) were subjected to controlled hemorrhagicshock, with a mean arterial pressure of 35 ± 5 as endpoint. Six more pigs wereused as the control group. Microdialysis monitoring of the tissue oxygenationwas used. Also, 10 animals were subjected to the same protocol. Five of themwere resuscitated with R/L, while the other 5 were resuscitated with hypertonicsolution of NaCl. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29607
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29607
ND
29607
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental study of tissue oxygenation with microdialysis in hemorrhagic shock resuscitation
Συγγραφέας
Λαρεντζάκης, Ανδρέας του Βασίλειος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Προπαιδευτική Χειρουργική
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Ζωγράφος Γεώργιος
Κατσαραγάκης Στυλιανός
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Στεργιόπουλος Σπυρίδων
Θεοδώρου Δημήτριος
Τούτουζας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αιμορραγική καταπληξία; Ιστική οξυγόνωση; Μικροδιάλυση; Ανάνηψη με υγρά; Κρυσταλλοειδή διαλύματα; Ισότονα διαλύματα; Υπέρτονα διαλύματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
125 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)