Λειτουργικά κριτήρια φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης μετά από πλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι δοκιμασίες αξιολόγησης της νευρομυϊκής, λειτουργικής και εμβιομηχανικήςσυμπεριφοράς των ασθενών μετά από ΠΠΧΣ, αποτελούν απαραίτητα εργαλεία τωνφυσικοθεραπευτών που αντιμετωπίζουν ασθενείς μετά από ΠΠΧΣ. Η φυσικοθεραπείαασθενών μετά από ΠΠΧΣ, θα πρέπει να σχεδιάζεται βάση αντικειμενικών κριτηρίων, έτσιώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιστροφή αυτών των ασθενών στις προ- τραυματικέςτους δραστηριότητες. Στόχοι της παρούσας διδακτορικής Διατριβής ήταν: α) η μελέτη τηςεπίδρασης της ΠΠΧΣ μεταξύ των δύο συχνότερα χρησιμοποιούμενων αυτομοσχευμάτων,του BPTB και HST στην έκβαση της μυϊκής δύναμης, σε ασθενείς μετά από ΠΠΧΣ, β) ημελέτη της επίδρασης της ΠΠΧΣ με BPTB αυτομόσχευμα στην νευρομυϊκή καιεμβιομηχανική συμπεριφορά των ασθενών 6-9 μήνες μετά το χειρουργείο, συγκρινόμενη μεμια αντίστοιχη ομάδα ελέγχου και γ) η αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ τωνλειτουργικών ασυμμετριών του μονού μονοποδικού άλματος με τα κινηματικά, κινητικά καιμυϊκά ελλείμματα σε ασθενείς 6-9 μήνες μετά την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The assessment of neuromuscular, biomechanical and functional behavior ofACL reconstructed patients are the "golden" tools of physical therapists. The rehabilitationof the ACL reconstructed patients should be based on objective and subjective parametersfor the design and development, of the criteria based rehabilitation protocols, in order tocontribute for a safe return to pre-injury activity level. The purposes of this study were: a) tostudy the effect of the BPTB and HST autograft, in muscle strength outcome in patients afterACL reconstruction, b) to study the effect of the ACL reconstruction using BPTB autografton the neuromuscular and biomechanical behavior of patients 6-9 months after surgery,compared with a matched control group and c) to assess the correlation between thefunctional asymmetry of the single hop test and kinematic, kinetic and muscular deficits inpatients 6-9 months after BPTB ACL reconstruction.Material and Methods: We searched at the MEDLINE, EMBASE ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29381
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29381
ND
29381
Εναλλακτικός τίτλος
Functional criteria for the rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction
Συγγραφέας
Ξεργιά, Σοφία (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Ορθοπαιδική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργούλης Αναστάσιος
Γουβέδενος Ιωάννης
Kvist Joanna
Ματίκας Θεόδωρος
Φώτσης Θεόδωρος
Μητσιώνης Γρηγόριος
Τσέπης Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Πλαστική αποκατάσταση πρόσθιου χιαστού συνδέσμου; Κινηματική ανάλυση; Κινητική ανάλυση; Γόνατο; Ισοκίνηση; Μονοποδικά άλματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
156 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)