Η περί Τριαδικού Θεού διδασκαλία Ισιδώρου του Πηλουσιώτη και η σχέση της με τη διδασκαλία του Κυρίλλου Αλεξανδρείας

Περίληψη

Ὁ Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο. Συνδεότανφιλικά ἤ καί μέ σχέση συγγένειας μέ τήν οἰκογένεια τοῦ πατριάρχηἈλεξανδρείας Κυρίλλου. Ὁ Ἰσίδωρος καί ὁ Κύριλλος προσπαθοῦν νάἀναφερθοῦν στό τριαδικό δόγμα μέ σαφήνεια, χρησιμοποιώνταςπαραδείγματα ἀπό τήν καθημερινή ζωή, ὥστε νά προετοιμάσουν τούςπιστούς νά συλλάβουν, ὅσο εἶναι δυνατόν, καί νά κατανοήσουνκαλύτερα τήν περί τοῦ Θεοῦ χριστιανική διδασκαλία. Τά παραδείγματάτους, ὅμως, προέρχονται κυρίως ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Μέσα ἀπό τήδιατριβή αὐτή παρουσιάζεται ἡ τριαδολογική διδασκαλία τοῦ Ἰσιδώρουκαί ἡ σχετική τοῦ Κυρίλλου, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐξηγεῖται μέ σαφῆἐπιχειρήματα ἐάν ἡ τριαδολογία τοῦ Ἰσιδώρου ἐπηρέασε ἐκείνη τοῦΚυρίλλου μέ βάση τά γραφόμενα τῶν δύο Πατέρων ἀλλά καί τίςσύγχρονες καί μεταγενέστερες ἱστορικές πηγές τους. Ὁ λόγος τῆςΓραφῆς ἀποτελεῖ καί γιά τούς δύο Πατέρες ἀλάνθαστο ὁδηγό γιά νάξεπερνοῦν τό σκόπελο κάθε αἱρετικῆς διδασκαλίας, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ τήσωτηρία τῶν πιστῶν ἐν Χριστῷ. Συγχρόνως, μέ βάση τά θεόπνευσταἔργα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Isidore of Pelusium was Egyptian by birth and from a prominentAlexandrian family, which included Alexandrian Patriarchs Theophilus andCyril. He lived in the same period with Cyril of Alexandria. The latter wasinfluenced by him on many points of his (Cyril’s) triadological teaching.Their triadology was an important part of the theology of the fifth century.That time, the Christology had the most significant role in the church,because of the appearence of Nestorian heresy. Although, the two fathersmanaged to reconstruct their theology of the Holy Scripture in order tosuggest that their exegetical practice are inseparable from, and must beinterpreted in light of, their overarching theological vision. The Triune God’srevelation, in their mind, proceeds from the Father, through the Son, and inthe Spirit, following the order of Trinitarian relations. Moreover, this patternapplies to the inspiration of Scripture as well, insofar as inspiration occurswhen the Son indwells human authors by the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29214
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29214
ND
29214
Εναλλακτικός τίτλος
Isidore's of Pelusium the teaching for the Triune God and its relation to the teaching of Cyril of Alexandria
Συγγραφέας
Αρτέμη, Ειρήνη του Αβραάμ
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαββάτος Χρυσόστομος - Γεώργιος
Λιάκουρας Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης Νικόλαος
Κατερέλος Κύριλλος
Γλάρος Αθανάσιος
Γιαννακοπούλου Ελένη
Κολοβοπούλου Μαρίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Κύριλλος Αλεξανδρείας; Ισίδωρος Πηλουσιώτης; Τριαδολογία; Πατερικη ερμηνεία; Ομοούσιο; Πνευματολογία; Χριστολογία; Σύγκριση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
490 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)