Προεγχειρητική αξιολόγηση των εμφυτευματικών θέσεων σε ξηρές γνάθους, με τη χρήση του υπολογιστικού τομογράφου κωνικής δέσμης Newtom: σύγκριση των πιθανών παραμορφώσεων στις κάθετες τομές, μεταξύ της ορθής και άλλων, εκτός της ορθής, θέσεων του ασθενή στο οριζόντιο επίπεδο

Περίληψη

Ο προεγχειρητικός έλεγχος για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων περιλαμβάνει την ακτινογραφική απεικόνιση της υποψήφιας περιοχής. Η αδυναμία των παραδοσιακών τεχνικών απεικόνισης (περιακρορριζική, κεφαλομετρική και πανοραμική ακτινογραφία) είναι η δημιουργία αλληλεπικαλύψεων διαφόρων ανατομικών μορφωμάτων που δημιουργεί πρόβλημα στην ακτινοδιάγνωση. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι οι συμβατικές τεχνικές απεικονίζουν ένα τρισδιάστατο αντικείμενο σε δύο διαστάσεις. Τη λύση στο πρόβλημα έδωσε η ανάπτυξη της τεχνολογίας, μέσω της τομογραφίας, της ακτινογραφικής τεχνικής δηλαδή της απεικόνισης των δομών ενός και μόνο επιπέδου (τομής) του αντικειμένου που ακτινογραφείται. Η εξέλιξη της τομογραφίας ξεκινά από την απλή συμβατική τομογραφία, συνεχίζει μέσω της υπολογιστικής τομογραφίας και καταλήγει σήμερα στην υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης. Βασικά χαρακτηριστικά της κωνικού σχήματος δέσμης ακτινών είναι η λιγότερη εκπομπή ακτινοβολίας, η πολλαπλή ανασύνθεση των τομογραφικών εικόνων, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The pre-surgical control for implant placement involves the radiographic imaging of the candidate area. The weakness of traditional imaging techniques (periapical imaging, cephalometric imaging, OPG) is the duplication of anatomical structures which causes problems in dental imaging. This problem occurs due to conventional techniques show a three dimensional object in two dimensions. The development of technology provided the solution to this problem through tomography, a radiographic technique which shows only a slice of the patient. The evolution of tomography starts from the conventional tomography, continues through computed tomography and ends up today in cone beam computed tomography (CBCT). Basic features of CBCT are the cone beam shape, the less radiation risk, the multi-planar reformation, the reconstruction of images from user’s computer etc. Although many authors investigate the radiographic accuracy of CBCTs there are only a few who consider the possible movements of the p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29151
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29151
ND
29151
Εναλλακτικός τίτλος
Presurgical evaluation of implant sights in drawn mandibles with the use of cone beam computed tomograph Newtom: comparison of possible deformities in vertical sections, between the right position and the other , except for the right position of the patient in the horizontal level
Συγγραφέας
Τσατσανιάς, Παναγιώτης του Γεώργιος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής. Τομέας Χειρουργικής και Παθολογίας Στόματος. Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής - Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος
Εξεταστική επιτροπή
Τζελέπη Ελένη
Παρίσης Νικόλαος
Κονδυλίδου Αθηνά
Τσίρλης Αναστάσιος
Νταμπαράκης Νικόλαος
Βέης Αλέξανδρος
Δάγκαλης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης; Εμφυτεύματα; Ξηρές γνάθοι; Προεγχειρητική αξιολόγηση; Οριζόντιο επίπεδο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
118 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)