Μηχανισμοί αναγέννησης ενός σωματικού βλαστικού κυττάρου

Περίληψη

Η έρευνα της αναγεννητικής ιατρικής έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια στην εύρεση νέων πηγών κυττάρων πιο άμεσα προσβάσιμες σε σχέση με τα εμβρυϊκά ή σωματικά βλαστικά κύτταρα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η έρευνα έχει επικεντρωθεί στα επαγώμενα πλειοδύναμα βλαστικά κύτταρα (εΠΒΚ) [1, 2], τα οποία αποτελούν αποτέλεσμα επαναπρογραμματισμού διαφόρων τύπων διαφοροποιημένων σωματικών κυττάρων με την βοήθεια υπερέκφρασης διαφόρων παραγόντων πλειοδυναμίας [3]. Ωστόσο δεδομένων των προβλημάτων τερατογένεσης, ατελούς διαφοροποίησης και των προβλημάτων που προκαλούνται ως αποτέλεσμα της χρήσης ιικών φορέων έκφρασης στα εΠΒΚ, θεωρήσαμε ότι αναγκαία είναι η στροφή της έρευνας στον επαναπρογραμματισμό σωματικών διαφοροποιημένων κυττάρων προς σωματικά βλαστικά/πρόδρομα κύτταρα. Με την συγκεκριμένη διατριβή επιτύχαμε τον επαναπρογραμματισμό ινοβλαστών και αστροκυττάρων ποντικού, σε ιστοειδικά βλαστικά/πρόδρομα κύτταρα υπερεκφράζοντας ένα και μόνο μεταγραφικό παράγοντα πλειοδυναμίας και πολυδυναμίας τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research of regenerative medicine has turned the last years in the finding of new sources of cells more immediately accessible concerning the embryonic or somatic stem cells. The last four years the research has been focused in induced pluripotent stem cells (iPS cells) [1, 2], which are a result of reprogramming of several types of differentiated stem cells when over-expressing various pluripotency factors [3]. However problems of teratogenesis, incomplete differentiation and problems that are caused as result of the use of viral expression vectors in iPS cells, we considered that turning research into the reprogramming of differentiated somatic cells to somatic stem/progenitor cells is the next step. With the particular thesis we managed to reprogramme mouse fibroblasts and astrocytes, in tissue specific stme/progenitor cells by over-expressing a pluripotency and multipotency factor like SOX2 [4] with the help of an innovative gene expression system, Leu3p-a-IPM, that we have de ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29088
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29088
ND
29088
Εναλλακτικός τίτλος
Regenerative mechanisms of a somatic stem cell
Συγγραφέας
Πούλου, Μαρία του Βασίλειος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Χρούσος Γεώργιος
Ανάγνου Νικόλαος
Γραβάνης Αχιλλέας
Κιτράκη Ευθυμία
Πάντος Κωνσταντίνος
Ρεμπούτσικα Ευμορφία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Επαναπρογραμματισμός; Σωματικό βλαστικό κύτταρο; Σύστημα ελεγχόμενης γονιδιακής ρύθμισης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
180 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)