Ανάπτυξη μοντέλου φωτοσύνθεσης για την εκτίμηση παραγωγικότητας μεσογειακών οικοσυστημάτων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποτελεί συνδυασμό οικοφυσιολογικής έρευνας πεδίου πάνω σε τρία μεσογειακά είδη που ανήκουν σε διαφορετικές λειτουργικές ομάδες και μοντελοποίησης των φυσιολογικών διεργασιών (φωτοσύνθεσης και διαπνοής) σε επίπεδο φύλλου και θόλου. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκαν για τρία χρόνια στο πεδίο οι εποχιακές διακυμάνσεις των οικοφυσιολογικών παραμέτρων Chl, LMA, Ψ και LAI, καθώς και του ρυθμού φωτοσύνθεσης σε έναν ημιφυλλοβόλο θάμνο (Phlomis fruticosa), έναν αείφυλλο σκληρόφυλλο θάμνο (Arbutus unedo) και ένα φυλλοβόλο δέντρο (Quercus frainetto). Το εποχιακό πρότυπο των μεταβολών των οικοφυσιολογικών παραμέτρων και του ρυθμού φωτοσύνθεσης αποτυπώνει την διαφορετικότητα των ειδών.Με βάση τις μετρήσεις πεδίου πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός εμπειρικού μοντέλου φωτοσύνθεσης σε επίπεδο φύλλου. Το μοντέλο προέκυψε από την τροποποίηση και βελτίωση της non-rectangular hyperbola, μιας γνωστής εξίσωσης περιγραφής της εξάρτησης του ρυθμού φωτοσύνθεσης από την PAR. Από τις παραμέτρους τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is a combination of field ecophysiological research on three Mediterranean species that belong to different functional groups and modeling of physiological processes (photosynthesis and transpiration) at leaf and canopy level.In this context, the seasonal variation of ecophysiological parameters Chl, LMA, Ψ and LAI, as well as photosynthetic rate of a semi-deciduous shrub (Phlomis fruticosa), an evergreeν schlerophyll shrub (Arbutus unedo) and a deciduous tree (Quercus frainetto), were studied for three years in the field. An empirical leaf level photosynthesis model was developed on the basis of field measurements. The model is based on the modification and improvement of non-rectangular hyperbola, a known equation for the dependence of photosynthesis on PAR. From the parameters of the modified non-rectangular hyperbola, the photosynthetic rate at saturated light intensity (Amax) showed the strongest variation in relation to environmental and ecophysiological parame ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29042
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29042
ND
29042
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a photosynthesis model for the estimation of Mediterranean ecosystems productivity
Συγγραφέας
Μάρκος, Νικόλαος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Εργαστήριο Βοτανικής
Εξεταστική επιτροπή
Κυπαρίσσης Άρης
Μανέτας Ιωάννης
Κόκκορης Γεώργιος
Halley John
Λεβίζου Ευθυμία
Γραμματικόπουλος Γεώργιος
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Μοντέλο φωτοσύνθεσης; Μεσογειακά οικοσυστήματα; Πρωτογενής παραγωγικότητα; Κύκλος άνθρακα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
196 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)