Θερμική ανάλυση νανοσύνθετων υλικών

Περίληψη

Στόχος αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς κατά τη θέρμανση - ψύξη νανοσύνθετων του πολύ(τερεφθαλικού) αιθυλενεστέρα (ΡΕΤ). Σαν νανοπρόσθετα χρησιμοποιήθηκαν νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων, νανοσωματίδια πυριγενούς διοξειδίου του πυριτίου και νανοσωματίδια μοντμοριλλονίτη. Στο θεωρητικό μέρος, παρουσιάζονται δύο από τις σημαντικότερες τεχνικές Θερμικής Ανάλυσης, η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης και η Θερμοσταθμική Ανάλυση. Έγινε περιγραφή των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν για τις πειραματικές μετρήσεις, καθώς και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Επίσης στο κείμενο παρουσιάζονται τα κινητικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση των αντιδράσεων των στερεών και δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των βασικών αρχών της κινητικής ανάλυσης. Παρουσιάζονται επίσης τα γενικά χαρακτηριστικά των πολυμερικών υλικών και γίνεται εκτενής αναφορά στα νανοσύνθετα πολυμερή, αναφορικά με την ταξινόμησή τους, τις βελτιωμένες τους ιδιότητες και τους παράγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the current thesis is to study the behavior during heating – cooling of nanocomposites of poly(ethylene terephthalate) (PET). The nanoaddittives which were used were multi-walled carbon nanotubes, fumed silica and nanoparticles of montmorillonite. In the theoretical part, two of the most important techniques of thermal analysis, Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Thermogravimetric analysis (TG) are defined. The instruments that were used during the experimental procedure and the factors affecting the measurements are also described. In addition, the kinetic models which are used for the reactions of solids are presented and a brief description of the basic principles of kinetic analysis during isothermal and non-isothermal experiments is provided. Also, the general characteristics of polymeric materials and a detailed report on polymer nanocomposites, in terms of classification, improved properties and factors affecting the heat treatment, are presented. At first, i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28894
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28894
ND
28894
Εναλλακτικός τίτλος
Thermal analysis of nanocomposite materials
Συγγραφέας
Αντωνιάδης, Γεώργιος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Εξεταστική επιτροπή
Χρυσάφης Κύρκος
Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος
Μπικιάρης Δημήτριος
Παυλίδου Ελένη
Βούρλιας Γεώργιος
Λιάλια - Καντούρη Μαρία
Βαϊμάκης Τιβέριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Θερμική ανάλυση; Πολυ(εθυλενο-τερεφθαλικός) εστέρας; Νανοσύνθετα; Ενέργεια ενεργοποίησης; Θερμική δάσπαση; Νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων; Πυριγενείς διοξείδιο του πυριτίου; Μοντμοριλλονίητης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
236 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)