Άτυπες μορφές κοινωνικής διοίκησης των χριστιανών στην ύστερη τουρκοκρατία στην Κρήτη: (1858-1898)

Περίληψη

Στόχος : Η μελέτη και έρευνα, καταγραφή και ανάδειξη των άτυπων μορφών Κοινωνικής Διοίκη- σης των Χριστιανών, που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας (1858-1898) στο νησί της Κρήτης. Μέθοδος : Αρχειακή έρευνα πρωτογενών πηγών, ανάλυση περιεχομένου. Συμπεράσματα : Στα πλαίσια των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ, με διάταξη του Χάττ-ι Χουμαγιούν, συνήλθε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κληρικο-λαϊκή Γενική Συνέλευση αιρετών αντιπροσώπων των Χριστιανών, την περίοδο 1858-60, που συνέταξε επτά Γενικούς Κανονισμούς. Βασικά κανονιστικά κείμενα του άτυπου προνομιακού καθεστώτος, που αναπτύχθηκε και του προνομιακού δι- καίου (δίκαιο του αμάν) που προέκυψε στη συνέχεια. Η Χριστιανική Εκκλησία απόκτησε έτσι επιπλέον κοσμική εξουσία. Το Πατριαρχείο αναγνωρί- στηκε ως εθνικό κέντρο των Χριστιανών της αυτοκρατορίας, (Ελλήνων και μη) και διαχειρίστηκε θέματα άτυπης Κοινωνικής Διοίκησής τους, κυρίως στους τομείς : λατρείας, παιδείας, υγείας, κληρονομικού δι- καίου και τοπικής αυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

From the period of Egyptian occupation to Crete and further on (1840), in implementation of the Ottoman Tanzimat reforms, met the Ecumenical Patriarchate elected General Assembly of the Christian Community, which drew seven General Regulations, during the period 1858-60. Regulatory text, which constituted the structural principles of the informal privileged status, developed and privileged law (law of aman) that arose. With these the Christian Church was surrounded by extra secular power and the Patriarchate was recognized, national center for the Christians of the empire, which handled issues mainly informal Social Administration, including worship, education, health, inheritance law and local government. As an extension to the region, General or National regulations, as they were named, then drafted specific regulations, each one regulating informally, individual issues. Such was the organization and operation of associations and departments of elders, or interpretation of the spirit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28779
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28779
ND
28779
Εναλλακτικός τίτλος
Informal social administration by Christians in later Turkish occupation on the island of Crete: (1858-1898)
Συγγραφέας
Πατεράκη, Άννα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαϊωάννου Απόστολος
Πανταζής Σπυρίδων
Σακελλαρίου Μαριγούλα
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Σακκής Δημήτριος
Μαραγκουδάκη Ελένη
Καναβάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις 1858; Γενικοί κανονισμοί ορθοδόξων χριστιανών; Ειδικοί κανονισμοί (περιφερειών); Κοινωνικά ζητήματα Κρήτης; Κοινά της πόλεως καταστήματα; Διοργανισμός των εν Κρήτη ιερών μονών; Χριστιανικές δημογεροντίες Κρήτης; Τελευταία φάση του κρητικού ζητήματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ., εικ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)