Προσδιορισμός δεικτών θερμικής και υδατικής καταπόνησης καλλιεργειών για τη διαχείριση του μικροκλίματος και της άρδευσης στο θερμοκήπιο

Περίληψη

Η αποτελεσματική άρδευση συντελεί στην ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της παραγωγής ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην μείωση των εισροών στην καλλιέργεια και των ανεπιθύμητων εκροών από αυτή. Η διαχείριση της άρδευσης σχετίζεται με τον καθορισμό της συχνότητας και της δόσης που με τη σειρά τους βασίζονται στην εκτίμηση των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό και στη δυνατότητα συγκράτησης υγρασίας από το υπόστρωμα, μπορεί δε να υλοποιηθεί με μία σειρά από προσεγγίσεις (χειρονακτικά, με χρονικό προγραμματισμό, με χρήση αισθητήρων κοκ). Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πρακτική άποψη έχουν οι εφαρμογές που βασίζονται σε μετρήσεις απλών αισθητήρων όπως αυτοί που μετρούν την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και αυτοί που μετρούν την υγρασία στο υπόστρωμα. Όμως σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της καλλιέργειας και για το λόγο αυτό το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στη διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης της άρδευσης με χρήση άμεσων μετρήσεων φ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Efficient irrigation leads to quantitive and qualitive improvement of greenhouse cultivations yield when at the same time contributes to the diminution of inputs and the undesirable outputs of the cultivations. Irrigation management concerns the determination of both frequency and amount of watering events which are linked to the estimation of the cultivation water needs and the capacity of substrate to hold water and can be done using a number of approaches (manually, time scheduling, sensor driven etc.). In this framework and from the practical side of view, applications that are based on simple sensors outputs like those that measure solar radiation and substrate moisture are of great interest. But, none of this applications take account of the condition of the cultivation and for this reason scientific research has focused in the possibilities of managing irrigation using direct measurements of plant status parameters.The first of the main parts of this thesis concerns the evaluat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28569
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28569
ND
28569
Εναλλακτικός τίτλος
Water management of greenhouse cultivations using plant water condition indices
Συγγραφέας
Τσιρογιάννης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Λάμπρος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κίττας Κωνσταντίνος
Παπαδάκης Γεώργιος
Σάββας Δημήτριος
Μαυρογιαννόπουλος Γεώργιος
Νικήτα - Μαρτζοπούλου Χρυσούλα
Σακελλαρίου -Μακραντωνάκη Μαρία
Κατσούλας Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Θερμοκήπια; Άρδευση; Φασματικός δείκτης ( BIS ); Ανάγκες καλλιεργειών σε νερό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
275 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)