Η βασική εκπαίδευση στο Νομό Αττικής την περίοδο 1897-1922

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη θα βασιστεί στην έρευνα σε βάθος του ανεξερεύνητου αρχειακού υλικού που υπάρχει στα δημοτικά σχολεία του Νομού Αττικής, τα οποία συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι σήμερα, στη συγκέντρωση, καταγραφή, ταξινόμηση και λεπτομερή παρουσίαση όλων των νομοθετικών κειμένων της περιόδου 1897-1922, τα οποία αφορούν τη βασική εκπαίδευση καθώς και στην μελέτη, αποδελτίωση και αξιοποίηση Δελτίων – Περιοδικών και Ειδικών Εκδόσεων της περιόδου με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να διαπιστωθούν και να αναλυθούν οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων την χρονική περίοδο 1897-1922, το επίπεδο μόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν καθώς και η εξάρτησή τους από την τοπική άρχουσα τάξη. Για να προσεγγίσουμε μεθοδολογικά το θέμα μας, Η βασική εκπαίδευση στο Νομό Αττικής την περίοδο 1897-1922, εργαστήκαμε με βάση τις θέσεις της ιστορικής έρευνας-μεθόδου. Η ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση μπορεί να δείξει «πώς και γιατί αναπτύχθηκαν εκπαιδευτι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study will be based on the research of in-depth unexplored archival material that exists in the municipal schools of Prefecture Attica, which continue their operation up to today, in the concentration, recording, classification and in detail presentation of all legislative texts of period 1897-1922, which concerns the basic education as well as in the study and exploitation of Bulletins - Periodical and Special Publications of period with educational content. Objective of this study is to realize and analyze the real conditions of operation of Municipal Schools time period 1897-1922, the level of education of teachers that teaches as well as their dependence from the local chief order. In order to methodologically approach our subject, the basic education in the Prefecture Attica period 1897-1922, we worked with base the places of historical research-method. The historical research in the education can show “how and because were developed educational theories and practical ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28568
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28568
ND
28568
Εναλλακτικός τίτλος
The basic education in the prefecture of Attica during the period 1897-1922
Συγγραφέας
Δήμος, Ηλίας (Πατρώνυμο: Χριστόφορος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαϊωάννου Απόστολος
Πανταζής Σπυρίδων
Αποστολόπουλος Χαράλαμπος
Σακκής Δημήτριος
Νάκας Αθανάσιος
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μαγουλά Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορία εκπαίδευσης; Βασική εκπαίδευση; Νομός Αττικής; Δημοτικά σχολεία αρρένων; Δημοτικά σχολεία θηλέων; Γραμματοσχολεία; Πλήρη δημοτικά σχολεία; Κοινά δημοτικά σχολεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
441 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)