Χαρτογράφηση της δασικής καύσιμης ύλης με μεθόδους τηλεπισκόπησης και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Περίληψη

Ο σωστός σχεδιασμός δασικών μελετών αντιπυρικής προστασίας καθορίζεται σημαντικά από τις πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τη χωρική κατανομή της καύσιμης ύλης, γιατί αυτή αποτελεί το μοναδικό παράγοντα πρόκλησης των πυρκαγιών που μπορεί να ελεγχθεί από τον άνθρωπο. Σήμερα, η δορυφορική τηλεπισκόπηση σε συνδυασμό με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τα ειδικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί, προσφέρουν πολλές δυνατότητες για τη χαρτογράφηση της καύσιμης ύλης αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Αντικείμενο έρευνας της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης μοντέλων και νέων μεθόδων ταξινόμησης πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων και ακριβών πληροφοριών σχετικά με την καύσιμη ύλη και η δυνατότητα μεταφοράς αυτών σε άλλη περιοχή. Ως περιοχές μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι νομοί Χαλκιδικής και Αττικής, όπου στον πρώτο αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε το μοντέλο ταξινόμησης της καύσιμης ύλης και στο δεύτερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Judicial wildland fire prevention and management require precise information on fuel characteristics and spatial distribution of the various vegetation types present in an area, since fuel is the only factor related to forest fire behaviour that humans can control, manage and modify. A few years ago, the above information for pre-fire planning was relied on ground measurements, orthophotomaps and vegetation maps, resulting to the lack of up-to-date data for fuel mapping. However the recent advances in remotely sensed satellite data in conjunction with G.I.S. and special software offer great capabilities in fuel mapping. The main purpose of this thesis is to investigate the possibility of developing new methods to classify satellite imagery for more accurate and useful fuel type mapping. Three study areas were selected: the prefecture of Chalkidiki, the prefecture of Attica and the University forest of Taxiarhis in the Prefecture of Chalkidiki. In the first area, a classification method ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28267
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28267
ND
28267
Εναλλακτικός τίτλος
Forest fuel type mapping using remote sensing methods and G.I.S.
Συγγραφέας
Στεργιόπουλος, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Καρτέρης Μιχαήλ
Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος
Γήτας Ιωάννης
Πατιάς Πέτρος
Σμύρης Παύλος
Τσακίρη-Στρατή Μαρία
Καραμανώλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Καύσιμα; Χαρτογράφηση καύσιμης ύλης; Τηλεπισκόπηση; Αντικειμενοστραφής ανάλυση; Νευρωνικά δίκτυα; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 229 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)