Ηλεκτρονικές λιμενικές υπηρεσίες: πλαίσιο αξιολόγησης ηλεκτρονικών λιμενικών υπηρεσιών

Περίληψη

Στο σύγχρονο ταχέως μεταβαλλόμενο λιμενικό περιβάλλον, η ευελιξία και η καινοτομία είναι απαραίτητες για την επιβίωση, ενώ ευνοείται η ενσωμάτωση ΤΠΕ και η παροχή ηλεκτρονικών λιμενικών υπηρεσιών από τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας αξιολόγησης η οποία να είναι σε θέση να αξιολογήσει ηλεκτρονικές λιμενικές υπηρεσίες με μη συγκρίσιμα χαρατηριστικά με παράλληλη ενσωμάτωση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την υλοποίηση και λειτουργία τους. Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των δυνητικά κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης πραγματοποιηθήκε η τεκμηριωμένη επιλογή α) ενός συνδυασμού των AHP, QFD και SF ως καταλληλότερης μεθόδου για την αξιολόγηση ηλεκτρονικών λιμενικών υπηρεσιών που καλείται να επιλέξει ένας τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων προς υλοποίηση και β) της BSC ως καταλληλότερης μεθόδου για την αξιολόγηση ηλεκτρονικών λιμενικών υπηρεσιών μετά την υλοποίησή τους. Η εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου πραγματοποιείται, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28260
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28260
ND
28260
Εναλλακτικός τίτλος
Elecrronic port services
Συγγραφέας
Μαριάνος, Νικόλαος του Σταύρος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Εξεταστική επιτροπή
Λάμπρου Μαρία
Νικητάκος Νικήτας
Πάλλης Αθανάσιος
Δουληγέρης Χρήστος
Θανοπούλου Ελένη
Θεοτοκάς Ιωάννης
Κούτσικος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρονικές λιμενικές υπηρεσίες; Αξιολόγηση; τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων; Πληροφοριακά συστήματα; Επεξηγηματική προσέγγιση; Αναλυτική ιεραρχική προσέγγιση; Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας; Μέθοδος ανάπτυξης λειτουργίας ποιότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
394 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)