Ανάπτυξη καινοτόμων κυψελίδων καυσίμου για την εσωτερική αναμόρφωση βιοαερίου με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκαν πειράματα σταθερότητας με σκοπό να μελετηθεί η απόδοση δύο τύπων καινοτόμων κυψελίδων καυσίμου βιοαερίου στερεού ηλεκτρολύτη, υψηλής και ενδιάμεσης θερμοκρασίας, βασισμένων σε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ και GDC αντίστοιχα. Οι κυψελίδες αυτές αναπτύσσονται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως κεντρικές μονάδες σε διεργασίες βιολογικής επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων για την άμεση και φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και Η₂. Και οι δυο κυψελίδες, η υψηλών θερμοκρασιών κυψελίδα καυσίμου βασισμένη σε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ με άνοδο Ni-YSZ, και η κυψελίδα ενδιάμεσων θερμοκρασιών βασισμένη στο GDC με κεραμομεταλλική άνοδο Ni-GDC, που λειτούργησαν με τροφοδοσία βιοαερίου εμφανίζουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ισομοριακή σύσταση CH₄/CO₂ μεγιστοποιεί τον ρυθμό της αντίδρασης εσωτερικής ξηρής αναμόρφωσης του μεθανίου και κατά συνέπεια και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των δύο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis, long term stability tests were performed in order to investigate the practical performance of two types of innovative biogas fueled SOFCs; an intermediate and a high temperature SOFC based on gadolinia doped ceria (GDC) and yttria stabilized zirconia (YSZ) solid electrolytes, respectively. These direct-biogas fuel cells can be successfully used as central key units in biological waste treatment processes for electrical energy or/and H₂ production, with high efficiency and in an environmental friendly way. Both, high temperature YSZ-SOFC with Ni-YSZ cermet anode and intermediate temperature GDC-SOFC with Ni-GDC cermet anode operated with biogas feeds appear to be promising for electrical energy production. An equimolar CH₄/CO₂ feed ratio maximizes the rate of the dry internal reforming reaction of methane and consequently the electrical energy output characteristics of both cells, although they operate satisfactorily in a variety of biogas compositions including p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28143
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28143
ND
28143
Εναλλακτικός τίτλος
Development of innovative biogas fuel cells for internal biogas reforming simultaneously producing electrical energy
Συγγραφέας
Παπαδάμ, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Χριστόδουλος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Γεντεκάκης Ιωάννης
Καλογεράκης Νικόλαος
Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
Μαντζαβίνος Διονύσιος
Τσούτσος Θεοχάρης
Μαρνέλλος Γεώργιος
Κονσολάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Κυψελίδες καυσίμου; Αναμόρφωση μεθανίου; Βιοαέριο; Στερεοί ηλεκτρολύτες; Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; Παραγωγή υδρογόνου; Μελέτη ηλεκτροχημικής σταθερότητας κυψελίδας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
244 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)