Πολυλειτουργική γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Περίληψη

Η διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων του γεωργικού τομέα και της αγροτικής οικονομικής ανάπτυξης. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση και ποσοτικοποίηση των διασυνδέσεων των πολλαπλών λειτουργιών της γεωργίας με την ευρύτερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και η ανάλυση των επιδράσεων των μεταβολών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των λοιπών πολιτικών που εφαρμόζονται στον αγροτικό χώρο στις ανωτέρω σχέσεις. Η διερεύνηση των σχέσεων και διασυνδέσεων των εμπορευματικών και μη-εμπορευματικών λειτουργιών της γεωργίας, της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών και των εφαρμοζόμενων πολιτικών πραγματοποιείται με την προσέγγιση της δυναμικής ανάλυσης συστημάτων για το Νομό Τρικάλων. Με την υιοθέτηση του συγκεκριμένου αναλυτικού εργαλείου αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό υπόδειγμα, το οποίο αποτελείται από πέντε υποσυστήματα: υποσύστημα περιφερειακής οικονομίας, υποσύστημα γεωργίας, υποσύστημα ανθρώπινων πόρων, υποσύστημα πολιτικών, υποσύστημ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is an attempt to investigate the complex relationships and interactions of the agricultural sector and the regional economic development. The basic aim of the thesis is to investigate and quantify the linkages of the multiple functions of agriculture and the development of rural areas and assess the impact of policy changes implemented in rural areas to the above relationships. The investigation of relationships and linkages between market and non-market functions of agriculture, rural areas viability and policies is done through a system dynamics approach for the Prefecture of Trikala. Through this analytical tool, a computable model was developed, which consists of five subsystems: the regional economy subsystem, the agriculture subsystem, the human resources subsystem, the policy subsystem and the outcome indicators subsystem, which are linked and feedback each other. The thesis’ innovation is mainly the holistic approach of linkages of multiple functions of agriculture ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27563
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27563
ND
27563
Εναλλακτικός τίτλος
Multifunctional agriculture and rural development
Συγγραφέας
Γιαννάκης, Ηλίας (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Ευστράτογλου Σοφία
Καμπάς Αθανάσιος
Παπαδάς Χρήστος
Δαμιανός Δημήτριος
Μάττας Κωνσταντίνος
Σκούρας Δημήτριος
Ψαλτόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Πολυλειτουργική γεωργία; Αγροτική ανάπτυξη; Δυναμική ανάλυση συστημάτων; Δυναμικό υπόδειγμα εισροών-εκροών; Υπόδειγμα γραμμικού προγραμματισμού; Δημογραφικό υπόδειγμα; ΚΑΠ; Ανάλυση επιπτώσεων πολιτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
261 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)