Προσομοίωση ροής με τη μέθοδο lattice–Boltzmann

Περίληψη

Το πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής αφορά τη μελέτη προβλημάτων μονοφασικής ροής. Αρχικά μελετήθηκε η τριδιάστατη ροή νευτωνικών ρευστών σε πορώδη μέσα, με απώτερο στόχο την εκτίμηση της διαπερατότητας του πορώδους μέσου, με χρήση του μοντέλου LBGK. Εξετάσθηκε ενδελεχώς η επίδραση των παραμέτρων της προσομοίωσης στην εκτιμώμενη διαπερατότητα και διαπιστώθηκε ότι η μοναδική παράμετρος που ουσιαστικά την επηρεάζει είναι ο αδιάστατος χρόνος χαλάρωσης. Εν όψει αυτού το ίδιο πρόβλημα προσομοιώθηκε με χρήση του μοντέλου δύο χρόνων χαλάρωσης (TRT) και διαπιστώθηκε ότι σ’ αυτό η επίδραση του αδιάστατου χρόνου χαλάρωσης είναι πρακτικά αμελητέα. Έχοντας υπόψη αυτά τα συμπεράσματα τα μοντέλα LBGK και TRT χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της διαπερατότητας δυο διαφορετικών πορωδών υλικών, συγκεκριμένα του αμμόλιθου και της κιμωλίας Βόρειας Θάλασσας. Η προσομοίωση εκτελέστηκε σε ψηφιακά ανακατασκευασμένα δείγματα των δυο υλικών και η εκτίμηση της διαπερατότητας τους βρέθηκε σε ικανοποιητική συμφ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The first part of this thesis is dedicated to single phase flow problems. Τhe three dimensional flow of Newtonian fluids in porous media was studied, in order to estimate the permeability of the porous medium, using LBGK model. The impact of all simulation parameters to permeability estimation was considered and it was concluded that the parameter that mostly affects is the dimensionless relaxation time. Based on this the LBGK and TRT models was utilized in order to estimate the permeability of two porous materials, sandstone and of North Sea chalk. Digitally reconstructed samples of the materials were used for the lattice–Boltzmann simulation. The estimated permeability was found to be in good agreement with the experimental values of the permeability reported in the literature for these porous media. Finally, the applicability of the lattice Boltzmann method to very low porosities, near the percolation threshold was tested. It was concluded that the method reproduces correctly the pe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27472
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27472
ND
27472
Εναλλακτικός τίτλος
Lattice–Boltzmann method for fluid flow simulation
Συγγραφέας
Ψυχογιός, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙ : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Παπαϊωάννου Άγγελος
Μπουντουβής Ανδρέας
Στούμπος Αθανάσιος
Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος
Θεοδώρου Δώρος
Βουτσάς Επαμεινώντας
Καινουργιάκης Μιχάλης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Πορώδη μέσα; Διαπερατότητα; Κατώφλι διαγωγιμότητας; Μη νευτωνικά ρευστά; Διφασική ροή; Σχετική διαπερατότητα; Διαβροχή; Φαινόμενο λίπανσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 163 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)