Μελέτη της πιθανής μετάδοσης των σπογγόμορφων εγκεφαλοπαθειών σε νέα είδη και δημιουργία νέων πειραματικών μοντέλων για την ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας των εν λόγω παθήσεων

Περίληψη

Στις Μεταδιδόμενες Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες, οι οποίες αποτελούν μία ομάδα ανίατων νευροεκφυλιστικών νόσων που προσβάλλουν πολλά είδη, καθοριστικό ρόλο κατά την παθογένεση διαδραματίζει η συσσώρευση της μη φυσιολογικής στερεοχημικής ισομορφής (PrPSc), μίας φυσιολογικής ενδογενούς πρωτεΐνης (PrPC). Παρά το γεγονός ότι ο ακριβής μηχανισμός της μετατροπής της PrPC προς PrPSc δεν είναι γνωστός, θεωρείται δεδομένο ότι η έκφραση της PrPC στον ξενιστή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση μόλυνσης prion. Μολονότι έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες όσον αφορά στις Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες στα θηλαστικά, η υπάρχουσα γνώση σχετικά με την παθογένεση prion στους ιχθύες είναι περιορισμένη. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής επιδιώχθηκε η μελέτη της πιθανής μετάδοσης των νόσων prion σε είδη ιχθυών, καθώς και η καλύτερη κατανόηση της φύσης και του ρόλου των PrP πρωτεϊνών στους ιχθύες, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη γενικότερη δράση των prion πρωτεϊνών σε φυσιολογικές και π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In transmissible spongiform encephalopathies (TSEs), a group of fatal neurodegenerative disorders affecting many species, the key event in disease pathogenesis is the accumulation of an abnormal conformational isoform (PrPSc) of the host-encoded cellular prion protein (PrPC). While the precise mechanism of the PrPC to PrPSc conversion is not understood, it is clear that host PrPC expression is a prerequisite for effective infectious prion propagation. Although there have been many studies on TSEs in mammalian species, little is known about TSE pathogenesis in fish. The current study aimed not only at evaluating the possible transmission of prion diseases to fish species, but also at gaining further understanding on the nature and the role of PrP proteins in fish. Thus, some general conclusions could be drawn concerning the function of prion proteins in health and disease. Molecular analysis techniques and the application of anti-fish PrP specific antibodies, suggested that these protei ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27451
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27451
ND
27451
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the possible transmission of spongiform encephalopathies to novel species and development of new experimental models on diagnosis and therapy of these diseases
Συγγραφέας
Σάλτα, Ευγενία του Δημήτριος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Σκλαβιάδης Θεόδωρος
Βιζιριαννάκης Ιωάννης
Γρηγοριάδης Νικόλαος
Καλδρυμίδου Ελένη
Σακελλαρίδης Νικόλαος
Παπαπετρόπουλος Ανδρέας
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταδιδόμενες Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες; Ιχθύες; Πρωτεΐνες πρίον; Μελέτες μετάδοσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
iv, 217 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)