Η Ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Πόλης μέσα από τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1985-1997

Περίληψη

Κεντρικό ζήτημα της ανάλυσης αποτελεί η σχέση μεταξύ πόλης - Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και πολιτισμού, ακριβέστερα μεταξύ του θεσμού, των προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων (α-χωρικές τυπολογίες) και των πολεοδομικών, αστικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων (χωρικές τυπολογίες). Η ανάλυση είναι πολυκριτηριακή, επιχειρείται ως προς το ‘είναι’ και το ‘γίγνεσθαι’ των τεσσάρων πόλεων με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., ενσωματώνοντας και τη διάκριση μεταξύ του ‘επίσημου’ και του ‘λαϊκού’ πολιτισμού (πολιτισμός ‘Π’ & ‘π’). Οι τέσσερις πόλεις - Π.Π.Ε. (Αθήνα 1985, Γλασκόβη 1990, Λισσαβόνα 1994 και Θεσσαλονίκη 1997) αναλύονται ‘μονογραφικά’ και συσχετιστικά, με έμφαση στην έννοια της Αστικής Συντακτικής Ταυτότητας - η οποία αποτελεί επιστημολογική καινοτομία της έρευνας - που προτείνεται να προκύπτει από τη χωρική συσχέτιση της Αστικότητας και της Καταληπτότητας, στα πλαίσια της θεωρίας Space Syntax Analysis, AAS, UCL. Αξιολογούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων μέσω των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The relationship between the City - European Capital of Culture and Culture constitutes the central issue of the analysis, more precisely between the institution of the ECoCs, the programmes of cultural manifestations (non-spatial typologies) and urban and architectural interventions (spatial typologies). The analysis is multi-criterial, referring to the ‘being’ and the ‘becoming’ of the all four cities - ECoCs, while emphasizing the ranking between the ‘elite’ and ‘grassroots’ culture (culture with ‘C’ and ‘c’). Four cities - ECoCs (Athens 1985, Glasgow 1990, Lisbon 1994 and Thessaloniki 1997) are analyzed ‘monographically’ and correlationally, with an emphasis on the concept of Urban Syntactic Identity - constituting the epistemological ‘break through’ of the work - proposed to be generated by the spatial correlation of Urbanity and Intelligibility in the framework of the Space Syntax theory, AAS, UCL. The qualitative attributes of the ECoCs spatial programmes are evaluated through t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27192
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27192
ND
27192
Εναλλακτικός τίτλος
The identity of the European city through the institution of cultural capital of Europe 1985-1997
Συγγραφέας
Πάπαρη, Αναστασία (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Λαγόπουλος Αλέξανδρος-Φαίδων
Κομνηνός Νικόλαος
Σπυριδωνίδης Κωνσταντίνος-Βίκτωρ
Αναστασιάδης Άγις
Σταθακόπουλος Παναγιώτης
Δεφνέρ Αλέξανδρος-Μιχαήλ
Πασχαλίδης Γρηγόριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκός πολιτισμός; Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης; Δημόσιος αστικός χώρος; Αστικοποίηση; Καταληπτότητα; Χωρική συντακτική ταυτότητα; Αθήνα 1985; Γλασκώβη 1990; Λισσαβώνα 1994; Θεσσαλονίκη 1997
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)