Ανάπτυξη συστήματος για τη βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων από κατασκευαστικές δραστηριότητες

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο ενσωματώνει της βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και εμπλέκει όλες τις συνιστώσες και τους φορείς του προβλήματος προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικά ορθολογικής διαχείρισης του συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων. Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αποτελείται από τρείς πλήρως αλληλοσυμπληρούμενες δέσμες δράσεων. Η πρώτη δέσμη δράσεων αφορά στο σύνολο των ενεργειών που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν για την οικοδόμηση διαδικτυακού εργαλείου ολοκληρωμένης διαχείρισης του ρεύματος ΑΕΚΚ και είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί από τον παραγωγό του συγκεκριμένου ρεύματος με δεδομένο ότι η φιλοσοφία οικοδόμησής του εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης. Παράλληλα, παρουσιάζεται με λεπτομέρεια η βασική τεχνολογική πλατφόρμα πάνω στην οποία αναπτύχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The PhD thesis aims at the formulation of a methodological framework for the integrated assessment of Construction and Demolition Waste (CDW) management. The proposed methodological framework takes into account the basic principles of sustainable development and involves all different aspects and relevant stakeholders towards the optimal CDW management. The framework proposed consists of three fully interdependent bundles of activities. The first one corresponds to the total overview of necessary actions that are included for the implementation of a web-based tool for integrated CDW management. This tool is constructed on a CDW producer - oriented basis, as it is based on a cost minimization objective function. Moreover, the technological background over which the web based tool has been developed is described in detail. The second and third correspond to the multicriteria approach of the CDW management. More specifically, the optimal solution is defined both from the producer’s and re ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27189
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27189
ND
27189
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a system for the optimal construction and demolition waste system
Συγγραφέας
Μπανιάς, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Φίλιππος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Ενεργειακός. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Παπαδόπουλος Άγις
Καρατζάς Κωνσταντίνος
Ιακώβου Ελευθέριος
Οικονόμου Νικόλαος
Βλάχος Δημήτριος
Καραγιαννίδης Αβραάμ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων; Διαχείριση ΑΕΚΚ; Πολυκριτηριακή ανάλυση; Σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης; Διαδικτυακό εργαλείο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
186 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)