Διαχείριση αστικής κυκλοφορίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης λόγω εκδήλωσης φυσικών η τεχνολογικών κινδύνων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αναφέρεται στη δημιουργία σχεδίων κυκλοφοριακής διαχείρισης ενός οδικού δικτύου, με σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οι οποίες είναι πιθανό να προκληθούν από ακραία φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ενδεχόμενες επιπτώσεις ισχυρών σεισμικών φαινομένων και ως περιοχή αναφοράς ορίστηκε αυτή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.). Κύριο μέλημα κατά τον προσδιορισμό των σχεδίων και των προτάσεων για την κυκλοφοριακή διαχείριση του οδικού δικτύου αποτέλεσε η εξασφάλιση, στο βαθμό του δυνατού, της σε κάθε περίπτωση επαρκούς λειτουργίας του δικτύου, της έγκαιρης αποστολής Μονάδων Έκτακτης Ανάγκης (Μ.Ε.Α.) στον τόπο ενός συμβάντος και της γρήγορης αποκατάστασης της λειτουργίας του δικτύου. Πρωταρχικός στόχος της ερευνητικής προσπάθειας υπήρξε η ανάλυση και προσομοίωση με τη βοήθεια ενός μαθηματικού υποδείγματος, των συνθηκών κυκλοφορίας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Το μαθηματικό υπόδειγμα αποτελεί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis deals with the creation of traffic management plans of a road network, aiming at the confrontation of situations of emergency, which are likely to be caused by extreme natural phenomena or technological incidents. The research was focused in potential repercussions of powerful seismic phenomena in the region of the city of Thessaloniki, Greece. Main concern during the determination of plans and proposals for the traffic management of the road network was the sufficient operation of the network, the on-time access of units of emergency to the place of an incident and the fast re-establishment of the operation of the network. Fundamental objective of the research effort was the analysis and simulation, using a transport model, of the conditions of traffic in case of emergency. The transport model that was used was constituted by a simulation and assignment model of traffic in the road network of Thessaloniki, through which a series of emergency cases were determined an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27026
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27026
ND
27026
Εναλλακτικός τίτλος
Urban traffic management in case of emergency due to natural or technological hazards
Συγγραφέας
Τζεβελέκης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Φίλιππος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Εξεταστική επιτροπή
Μίντσης Γεώργιος
Ταξιλτάρης Χρίστος
Μπάσμπας Σωκράτης
Γείτονας Αθανάσιος
Γιαννόπουλος Σταύρος
Καλτσίκης Χριστογεώργης
Σιδηρόπουλος Επαμεινώνδας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση αστικών οδικών δικτύων; Δαιχείριση έκτακτων συμβάντων λόγω φυσικών καταστροφών; Συγκοινωνιακά υποδείγματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
254 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)