Μέτρο δυσκαμψίας και παραμένουσα παραμόρφωση ασφαλτικών σκυροδεμάτων

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή γίνεται διερεύνηση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των ασφαλτικώνσκυροδεμάτων (ΑΣ) που επηρεάζουν το μέτρο δυσκαμψίας αυτών, μεταβάλλοντας τον τύποτης ασφάλτου και το είδος των αδρανών υλικών, κυρίως σε ασφαλτομίγματα που παράγονταιστο εργαστήριο αλλά και σε μόνιμη εγκατάσταση και αναπτύσσονται μοντέλα-εξισώσειςπροσδιορισμού του μέτρου δυσκαμψίας. Διερευνάται ακόμη η συμπεριφορά των ΑΣ σεπαραμένουσα παραμόρφωση συναρτήσει του τύπου της ασφάλτου, του ποσοστούασφάλτου και του βαθμού συμπύκνωσης σε διακριτές θερμοκρασίες ελέγχου καιαξιολογούνται οι εν ισχύ προδιαγραφές για παραμένουσα παραμόρφωση των ΑΣ.Όσον αφορά το μέτρο δυσκαμψίας, από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμώνπροέκυψε ποιές από τις παραμέτρους που εξετάσθηκαν έχουν στατιστικά σημαντική επιρροήσε αυτό. Αναπτύχθηκαν επίσης επτά πρωτότυπες μαθηματικές εξισώσεις, προσδιορισμούτου μέτρου δυσκαμψίας των ΑΣ, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους τον τύπο τουασφαλτομίγματος, τον τύπο της ασφάλτου και το είδος των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the current dissertation, the characteristic properties of asphalt concrete that affectstiffness by varying the type of asphalt and type of aggregate are examined. The asphaltconcrete that was used was produced mainly to the laboratory and partially to the contractionsite. Additionally to the above, stiffness prediction equations were developed.Permanent deformation behaviour of asphalt concrete with respect to binder type, bindercontent and degree of compaction in distinct testing temperatures, was also examined andevaluation of the current, in use, permanent deformation specifications was also made.Analysis of the stiffness results, showed which parameters had a significant statistical effecton stiffness measurements. By using these results, seven stiffness prediction equations weredeveloped. It is mentioned that these equations take into account the type of asphaltconcrete, the type of asphalt and the type of aggregate.Permanent deformation results showed that the type of binder ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26248
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26248
ND
26248
Εναλλακτικός τίτλος
Stiffness and permanent deformation of asphalt concretes
Συγγραφέας
Μάνθος, Ευάγγελος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Νικολαΐδης Αθανάσιος
Μουρατίδης Αναστάσιος
Τσώχος Γεώργιος
Οικονόμου Νικόλαος
Μίντσης Γεώργιος
Ηλιού Νικόλαος
Κοκκάλης Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ασφαλτικό σκυρόδεμα; Μέτρο δυσκαμψίας; Παραμένουσα παραμόρφωση; Τροχοαυλάκωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 273 σ. και Β' τόμος 261 σ.), εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)