Παραμετρική βελτιστοποίηση: θεωρία, αλγόριθμοι και εφαρμογές στο βέλτιστο και τον προβλεπτικό έλεγχο στοχαστικών διακοπτικών συστημάτων και δικτυωμένων συστημάτων υπό περιορισμούς

Περίληψη

Ένα από τα πιο σημαντικά και θεμελιώδη προβλήματα στον αυτόματο έλεγχο είναι η ανάπτυξη συστηματικών εργαλείων υπολογισμού ρυθμιστών για συστήματα υπό περιορισμούς, που εξασφαλίζουν την ευστάθεια, την εφικτότητα και τη βέλτιστη λειτουργία συστημάτων κλειστού βρόγχου. Κεντρικό ρόλο στην εν λόγω ερευνητική περιοχή διαδραματίζει ο προβλεπτικός έλεγχος, η χρήση του οποίου όμως μέχρι πρότινος περιοριζόταν σε συστήματα με αρκετό μεγάλο χρόνο δειγματοληψίας, λόγω των υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεών του σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο πρόσφατα, η εισαγωγή της παραμετρικής βελτιστοποίησης στο βέλτιστο έλεγχο συστημάτων υπό περιορισμούς επέτρεψε την αναλυτική επίλυση των προβλημάτων πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος και την εξαγωγή του ρητού νόμου βέλτιστου και προβλεπτικού ελέγχου σε κλειστή μορφή. Ο ρητός νόμος ελέγχου είναι συνήθως μία τμηματικά αφφινική απεικόνιση και κατά τη λειτουργία του συστήματος, η υλοποίηση του απαιτεί μόνο τον εντοπισμό της περιοχής του χώρου κατάστασης στην ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the most important and fundamental problems in control is the development of systematic tools for the computation of controllers for general constrained non-linear and hybrid systems, that can guarantee stability, feasibility and optimality for the closed-loop system. Model Predictive Control (MPC) plays the central role in this research area, the application of which, till recently, was limited to systems with large sampling time, due its demanding on-line computations. However, recently the emergence of parametric optimization in optimal control of constrained systems allowed the analytical solution of such kind of problems, off-line, and the derivation of the explicit optimal and predictive control law. The explicit control law is usually a piecewise affine mapping, and on-line, its implementation requires merely the determination of the region of the state-space to which the current state of the system belongs. The main topic of the present doctoral thesis is the development ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25573
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25573
ND
25573
Εναλλακτικός τίτλος
Parametric optimization: Theory, algorithms and applications in optimal and model predictive control of constrained stochastic switching systems and networked control systems
Συγγραφέας
Πατρινός, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Σαρίμβεης Χαράλαμπος
Μποντούβης Ανδρέας
Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος
Κυρανούδης Χρήστος
Καραφύλλης Ιάσων
Τσίνιας Ιωάννης
Στασινόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Παραμετρική βελτιστοποίηση; Βέλτιστος έλεγχος; Προβλεπτικός έλεγχος; Δυναμικά συστήματα υπό περιορισμούς; Στοχαστικά διακοπτικά συστήματα; Δικτυωμένα συστήματα ελέγχου; Υβριδικά συστήματα; Μεταβολική ανάλυση; Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 404 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)