Τριδιάστατα μη - γραμμικά υβριδικά προσομοιώματα για την ανάλυση μεγάλης κλίμακας κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας Διατριβής αποτέλεσε η διερεύνηση της μη-γραμμικής συμπεριφοράς κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με τριδιάστατα υβριδικά προσομοιώματα πεπερασμένων στοιχείων. Η έρευνα αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση υπαρχουσών μεθόδων προσομοίωσης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με σκοπό τον ορθότερο και ασφαλέστερο σχεδιασμό των κατασκευών αυτών. Στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής, αναπτύχθηκε ένας κώδικας βασισμένος στις αρχές του εγγενούς αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (ReConAn: Reinforced Concrete Analysis) ο οποίος περιέχει στις βιβλιοθήκες του όλα τα πεπερασμένα στοιχεία και καταστατικούς νόμους υλικών με τους οποίους πραγματεύεται η ερευνητική αυτή εργασία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο νέος κώδικας είναι αρκετά γρήγορος σε σχέση με τα εμπορικά λογισμικά (Femap with NXNastran, Opensees). Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε ένα λογισμικό μετεπεξεργασίας (ReConAn Eye) το οποίο επιτρέπει την αναπαράσταση της ρηγμάτωσης. Ο κώδικας ReConAn, ενσωματώνει προσομο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Modeling of RC structures with beam-column type finite elements was proven to be insufficient and inaccurate, especially when dealing with shear dominated structural members and structures with complex geometries. Nevertheless, this type of finite element is used widely for the analysis and design of RC structures due to its computational efficiency which is attributed to the resulting reduced-size numerical finite element models. Based on these limitations, an extensive literature survey was conducted, with the intention to allocate the most promising beam-column FE formulation for modeling RC structures. It was concluded that one of the most numerically advanced beam FE type was the Natural Beam-Column Flexibility-Based (NBCFB) element, which was incorporated in ReConAn software code following an extensive parametric investigation regarding its nonlinear numerical behavior. The second objective of this Dissertation was the literature investigation of 2D and 3D nonlinear modeling meth ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24471
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24471
ND
24471
Εναλλακτικός τίτλος
Detailed three - dimensional nonlinear hybrid simulation for the analysis of large - scale reinforced concrete structures
Συγγραφέας
Μάρκου, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδρακάκης Μανόλης
Κωτσοβός Μιχαήλ
Ζερής Χρήστος
Κάππος Ανδρέας
Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Συρμακέξης Κωνσταντίνος
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Μοντελοποίηση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα; Λεπτομερή προσομοιώματα πεπερασμένων στοιχείων; Υβριδική προσομοίωση; Αριθμητικές υπολογιστικές τεχνικές; Βέλτιστος και αντικειμενοστραφής προγραμματισμός; Εφαρμογές αντισεισμικού κανονισμού με βάση τις διατάξεις του ευρωκώδικα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
308 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)