{Ι.} Θεωρητική μελέτη των μεταλλοκαρβιδίων TiC+, VC+ και CrC+. ΙΙ. Η φύση του χημικού δεσμού του κατιόντος N5+ και συγγενών συστημάτων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αφορά τη θεωρητική μελέτη υψηλού επιπέδου διαφόρων μικρών μοριακών συστημάτων με τη χρήση της Κβαντικής Μηχανικής. Οι κατηγορίες των μορίων τα οποία μελετήθηκαν είναι δύο: α) Στο πρώτο μέρος, υπολογίσθηκαν γεωμετρικές και ενεργειακές παράμετροι καθώς και τα δεσμικά χαρακτηριστικά των θεμελιωδών και αρκετών χαμηλώς κειμένων διηγερμένων καταστάσεων των κατιοντικών καρβιδίων MC+ των στοιχείων μεταπτώσεως M = Ti, V, και Cr, ενώ ανεφέρθησαν και για λόγους συγκρίσεως αντίστοιχα δεδομένα από παλαιότερους υπολογισμούς στο ScC+. Το μόνο γνωστό στη βιβλιογραφία για τα συστήματα αυτά ήταν οι ενέργειες διασπάσεως των αγνώστου συμμετρίας θεμελιωδών καταστάσεών τους. Ο συνολικός αριθμός καταστάσεων ο οποίος μελετήθηκε στα επίπεδα CASSCF + 1 + 2 (=MRCI) και MRCI+Q ήταν 62 (ScC+: 13, TiC+: 13, VC+: 17, CrC+: 19). Δύο διαφορετικά “είδη” δεσμών βρέθηκαν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της θεμελιώδους καταστάσεως των μονοκατιόντων MC+. Στην πρώτη περίπτωση, το μεταλλοκα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Thesis deals with the high-level theoretical study of several small molecular systems with the help of Quantum Mechanics. Two categories of molecules were studied: a) In the first part of the work, geometrical and energetic parameters were calculated, as well as the bonding characteristics of the ground and several low-lying excited states of the cationic carbides MC+ of the transition metal atoms M = Ti, V, and Cr, while older results regarding ScC+ were also recalled for comparison purposes. Only the binding energies of their ground states - of unknown symmetry - were experimentally available for these systems. The total number of states studied at the CASSCF + 1 + 2 (=MRCI) and MRCI+Q levels of theory were 62 (ScC+: 13, TiC+: 13, VC+: 17, CrC+: 19). Two different kinds of bonds were found to play an important role in determining the ground state symmetry of the MC+ carbides. In the first case, the metal cation combines with C(3P; Μ = 0) to give two p bonds (1½ in the ScC ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22370
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22370
ND
22370
Εναλλακτικός τίτλος
{I. } Theoretical study of the TiC+, VC+, and CrC+ metal carbides. II. The bonding nature of the N5+ cation and related systems
Συγγραφέας
Κερκινές-Κεραμηδάς, Ιωάννης-Σώζων (Πατρώνυμο: Στέφανος)
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Μαυρίδης Αριστείδης
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Τσίπης Κωνσταντίνος
Δημητρόπουλος Ιωάννης
Κούτσελος Ανδρέας
Παπακονδύλης Αριστοτέλης
Τσεκούρας Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρητικοί υπολογισμοί; Κβαντική χημεία; Μεταλλοκαρβίδια; Πολυζωτούχες ενώσεις; Χημεία ευγενών αερίων; Καμπύλες δυναμικής ενέργειας; Ιστορία κβαντικής χημείας; Μέταλλα μετάπτωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
191 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)