Μυστικός δείπνος - Θεία ευχαριστία: από την διδασκαλίαν της Καινής Διαθήκης εις την εκκλησιαστικήν παράδοσιν των τριών πρώτων αιώνων

Περίληψη

Σκοπός και Μεθοδολογία της διδακτορικής διατριβής: Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί εις την συνολικήν θεώρησιν, την διεξοδικήν μελέτην και την θεολογικήν ερμηνείαν του Μυστικού Δείπνου του Ιησού Χριστού και του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ως αυτή εκτίθεται εις την διδασκαλίαν των Συνοπτικών Ευαγγελίων, του κατά Ιωάννην, του βιβλίου των Πράξεων Αποστόλων, της Α' προς Κορινθίους Επιστολής, καθώς και της προεκτάσεως του Μυστηρίου εις την ζωήν και την ιστορίαν της Εκκλησίας. Αι βασικαί λοιπόν κατευθύνσεις της ερευνητικής αυτής προσπάθειας θα εστιασθούν εις τους κάτωθι τομείς: 1) Εις τον τονισμόν του ιστορικού χαρακτήρος των σχετικών προς το υπό έρευναν θέμα αγιογραφικών μαρτυριών. 2) Εις την κατανόησιν του εκκλησιολογικού χαρακτήρος των διηγήσεων περί τον Μυστικόν Δείπνον. 3) Αναγκαία διά την παρούσαν εργασίαν είναι και η έμφασις επί της οργανικής ενότητος των διηγήσεων αυτών. Β) Διάρθρωσις της διδακτoρικής διατοιβής 1) Εν τω πρώτω κεφαλαίω, θα προβώμεν εις την ιστορικήν, φιλολογικήν, αλλ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22360
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22360
ND
22360
Συγγραφέας
Αντωνόπουλος, Αθανάσιος του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας. Τομέας Ερμηνευτικός
Εξεταστική επιτροπή
Βούλγαρης Χρήστος
Ολυμπίου Νικόλαος
Μεταλληνός Γεώργιος
Φίλης Λουκάς
Παπαδοπούλου Βελουδία
Χρυσάφης Γεράσιμος
Παπαχαραλάμπους Ξενοφών
Μπελέζος Κων/νος
Χατζησταματίου Σταμάτιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Μυστικός δείπνος; Θεία Ευχαριστία; Καινή Διαθήκη; Συνοπτική παράδοση; Εκκλησιαστική παράδοση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
248 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)