Διερεύνηση της συμπεριφοράς ορθογωνικών τοιχοπληρωμένων πλαισίων ωπλισμένου σκυροδέματος με ανοίγματα υπό μεγάλου εύρους οριζόντιες κυκλικές μετατοπίσεις

Περίληψη

Διερευνήθηκε η επιρροή των τοιχοποιιών πλήρωσης με ανοίγματα στη σεισμική συμπεριφορά πλαισίων ωπλισμένου σκυροδέματος που σχεδιάσθηκαν σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις των κανονισμών. Με βάση την παρατηρηθείσα συμπεριφορά, προτάθηκε μία μέθοδος πλαστικής ανάλυσης για την αποτίμηση της συνολικής πλευρικής αντίστασης των τοιχοπληρωμένων πλαισίων καθώς και ένα συνεχές προσομοίωμα δύναμης - παραμόρφωσης για τη τοιχοποιία πλήρωσης με ανοίγματα. Ελέγχθηκαν δεκαπέντε μονώροφα ενός φατνώματος δοκίμια πλαισίων κλίμακας 1:3 κάτω από κυκλική ψευδο-στατική οριζόντια φόρτιση μέχρι στάθμη πλευρικής απόκλισης 40‰. Οι παράμετροι που διερευνήθηκαν ήταν η μορφή, το μέγεθος, η θέση του ανοίγματος και η αντοχή του τοίχου. Ο υπολογισμός της πλευρικής αντίστασης λαμβάνει υπόψη τους διάφορους τύπους μηχανισμών αλληλεπίδρασης πλαισίου - πλήρωσης που προέκυψαν από τις πειραματικές παρατηρήσεις. Ο νόμος της πειραματικής συμπεριφοράς των πληρώσεων αποκτάται με αφαίρεση του φορτίου του γυμνού πλαισίου για μια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The influence of masonry infills with openings on the seismic performance of reinforced concrete (R/C) frames designed according to current code provisions is investigated. Fifteen 1/3-scale, single-story, single-bay frame specimens were tested under reversed cyclic, quasistatic, horizontal loading up to a drift level of 40‰. The parameters investigated include the opening shape, size and location and the infill compressive strength. The assessment of the behaviour of the frames is attempted based on the observed failure modes, strength, stiffness, ductility, energy dissipation capacity, and degradation due to cycling. The experimental results show the significance of various forms of openings on the reduction of seismic capability for all the examined cases of infilled frames. The experimental results indicate that the location of the opening must be as near to the edge of the infill as possible in order to provide an improvement in the performance of the infilled frame. Specimens wit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21044
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21044
ND
21044
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the behavior of orthogonal masonry infilled reinforced concrete frames with openings under horizontal large amplitude cyclic displacements
Συγγραφέας
Κακαλέτσης, Δημήτριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Καραγιάννης Χρήστος
Ζαράρης Πρόδρομος
Τσώνος Αλέξανδρος
Λιώλιος Αστέριος
Καραμπίνης Αθανάσιος
Πανταζοπούλου Σταυρούλα
Χαλιορής Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Τοιχοπληρωμένα πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος; Ανοίγματα παραθύρων; Ανοίγματα θυρών; Αντοχή τοιχοποιΐας; Κυκλική φόρτιση; Πειραματικά αποτελέσματα; Πλαστική ανάλυση; Αναλυτική προσομοίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
407 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)