Ένταξη της αειφορίας στο στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικών προορισμών

Περίληψη

Στα πλαίσια της Διατριβής διερευνήθηκαν μέσω εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη σε ευρωπαϊκούς Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού αρμόδιους για το σχεδίασμα, οι παράμετροι που συνιστούν την ικανότητα ένταξης της αειφορίας στο στρατηγικό σχεδίασμα τουριστικών προορισμών και παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξή της. Από την έρευνα προκύπτει ότι η προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού και ένταξη της αειφορίας αντιμετωπίζουν προβλήματα που περιορίζουν τη δυνατότητα του στρατηγικού σχεδιασμού να συμβάλει ουσιαστικά στην επιδίωξη της αειφορίας. Πέραν των προβλημάτων που ανιχνεύτηκαν στον Οργανισμό και στο σχεδιασμό της στρατηγικής διαδικασίας, η έρευνα υπέδειξε τη δυσμενή επίδραση που έχουν εξωγενείς παράγοντες. Επιπρόσθετα στα πλαίσια της Διατριβής διερευνήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης των δεικτών αειφορίας για ένταξή της στο στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικών προορισμών. Οι δείκτες παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία ως ένα σημαντικό εργαλείο για μετατροπή της αειφορίας σε μια πιο συγκεκριμένη και λει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the framework of this Dissertation an empirical study was undertaken in European National Tourism Organisations (NTOs) responsible for tourism planning to investigate the parameters that compose the capability to integrate sustainability in the strategic planning process and the factors that contribute to its development. The research indicated that both strategic planning and the integration of sustainability face problems which limit the capacity of strategic planning to contribute substantially towards sustainability. Further to problems traced within the Organisation and in the design of the strategic planning process, the research revealed the negative influence exerted by exogenous factors. The Dissertation also explored the possibility of using sustainability indicators for the integration of sustainability in the strategic planning of tourist destinations. Indicators appear in literature as a promising tool for the operationalisation of sustainability. Furthermore their inti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20160
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20160
ND
20160
Συγγραφέας
Σωτηρίου, Εύη του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκώσης Χάρης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Στρατηγικός σχεδιασμός; Αειφορία; Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη; Εθνικός οργανισμός τουρισμού ( ΕΟΤ )
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
277 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)