Αντιληπτική προσέγγιση του αστικού χώρου: Έρευνα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Η ερευνητική αυτή εργασία, αποσκοπεί σε μια συνεισφορά στην έρευνα που αφορά την αντίληψη και τη σημασιολογική φόρτιση του αστικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αποβλέπει στην προσέγγιση των νοητικών εικόνων που έχουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα το πώς οι κάτοικοι θεωρούν το κέντρο της πόλης τους, το αν υπάρχει τέτοια έννοια γι' αυτούς, τι σκέφτονται γι' αυτό, πώς το περιγράφουν, καθώς και ποια είναι η σημασιολογική φόρτιση του χώρου για τους χρήστες, πέρα από τις σχετικές απόψεις και αντιλήψεις ειδικών επιστημόνων ή της διοίκησης. Κατά συνέπεια, το πρίσμα της περιβαλλοντικής κοινωνικής ψυχολογίας, με τη σφαιρική και διεπιστημονική της προσέγγιση, κρίνεται σαν δόκιμο πρίσμα για την παρούσα έρευνα, εφόσον επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων με τον χώρο που τους περιβάλλει. Έτσι, το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται σε σχετικές μελέτες, τόσο θεωρητικές όσο κι εφαρμοσμένες, που αφορούν την περιβαλλοντική αντίληψη, τις νοητικές εικόνες και χάρτες, τις ση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This work, aims at a contribution to the research concerning the perception, cognition and meanings related to the urban space. More specifically, the research aims at an approach of the mental images of the inhabitants of Thessaloniki, and especially how these people consider the centre of their city, whether such a meaning exists for them, what they think of it, how they describe it, and what is the semantization of this place for the everyday users, without any consideration of the "experts" opinions. In consequence, the scope of the environmental social psychology with its holistic and interdisciplinary approach has been considered as the proper point of view for our research, concerning the interactions of people with their environment. Therefore, the first part of this study refers to related subjects -both theoretical and applied- concerning environmental cognition, mental maps and images, the meanings related to these images, urban semiotics, and also some elements concerning t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/1990
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/1990
ND
1990
Εναλλακτικός τίτλος
Cognitive approach of the urban space: Research for the centre of Thessaloniki
Συγγραφέας
Κοσμόπουλος, Παναγιώτης του Ιωάννης
Ημερομηνία
1991
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Γενικό
Εξεταστική επιτροπή
Νικολαΐδου Σήλια
Στεφάνου Ιωσήφ
Νικολακόπουλος Παντελής
Λάσκαρης Νικόλαος
Κονταράτος Σάββας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αστικός χώρος; Κέντρο πόλης; Κοινωνιολογία του αστικού χώρου; Περιβαλλοντική ψυχολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
506 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)