Αλληλεπίδραση για τη σχεδίαση: ένα θεωρητικό πλαίσιο για την περικείμενη συνεργασία

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η διερεύνηση των θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων που συμβάλλουν στην κατανόηση για την επίτευξη της αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, και της συνεργασίας σε κοινωνικό-τεχνολογικά πλαίσια εφαρμογής. Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην εισήγηση ενός συστημικού οντολογικού πλαισίου βασισμένου στην περικείμενη συσχέτιση ψυχολογικών, κοινωνικών και υλικών παραγόντων και σκοπεύει στην ανάλυση και την περιγραφή των διεργασιών της αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, και της συνεργασίας. Ο απώτερος στόχος της διατριβής είναι η περιγραφή ενός μη-τελεολογικού (απο)δομητικού οντολογικού πλαισίου για την πλουραλιστική συγκρότηση πολύ-μεθοδολογιών που συμβάλλουν στην ανάδειξη της αλληλεπίδρασης σε περιβάλλοντα ή (περι)κείμενα σχεδίασης (το περιβάλλον το οποίο ερμηνεύεται βάσει της κειμενικότητας του). Τα βασικά θέματα που διερευνώνται στην παρούσα διατριβή μπορούν να συνοψιστούν σε: α) Εισαγωγή στις βασικές θεωρίες αναπαράστασης της γνώσης και της πραγματικότη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis explores a range of contiguous issues in ontology, epistemology, philosophy, language, and psychoanalysis for developing an ontological device towards the understanding of interaction in communicative and collaborative contexts of heterogeneous (in)dividuals. It marks a further stage in the authors' project of developing an approach that would point a way of understanding the various dilemmas and dichotomies bequeathed by old-style positivist, modernist and the radical postmodern theories and thus, propose an alternative way of understanding reality, and gaining knowledge about it through a continuum of interaction. The theoretical approach, presented in this thesis, will potentially lead us to new philosophical inquiry. We argue that our aim is not to solve historically unresolved problems in a teleological manner, but to understand them through identifying ways to pluralistically coexist with them by increasing our capacity towards articulating new non-logocentric practic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19140
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19140
ND
19140
Εναλλακτικός τίτλος
Interaction for design: a theoretical framework for contextual collaboration
Συγγραφέας
Σταυράκης, Μόδεστος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Δαρζέντας Ιωάννης
Σαπίδης Νικόλαος
Σπύρου Θωμάς
Κατσίκας Σωκράτης
Σιμώση Μαρία
Λέκκας Δημήτρης
Βοσινάκης Σπυρίδων
Λέξεις-κλειδιά
Σχεδίαση; Αλληλεπίδραση; Αποδόμηση; Δίκτυο δρώντων (δραστών); Συστήματα συνεργασίας; Περικείμενη συνεργασία; Δημιουργικότητα; Πολυμεθοδολογική προσέγγιση; Ψυχαναλυτική θεωρία; Εικοτολογικός ρεαλισμός; Ψυχαναλυτική θεωρία Λακάν
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
299 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)