Ένα ολοκληρωμένο σύστημα μάρκετινγκ για το πρόβλημα του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων, σε περιβάλλον ανταγωνιστικών αντιδράσεων, βάσει της ποιοτικής ανάλυσης της κατανωλωτικής συμπεριφοράς

Περίληψη

Ο σχεδιασμός βέλτιστων ?ροϊόντων είναι μια α?ό τις ?ιο σημαντικές διαδικασίες για τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας. Ο Βέλτιστος Σχεδιασμός Γραμμής Προϊόντων α?οτελεί ένα ευρύ ερευνητικό ?εδίο στο ?οσοτικό μάρκετινγκ για ?άνω α?ό τριάντα χρόνια, το ο?οίο συνήθως μοντελο?οιείται στα ?λαίσια της Συζυγούς Ανάλυσης. Αντιμετω?ίζοντας αυτό το NP-hard ?ρόβλημα βελτιστο?οίησης, ένας μάνατζερ ?ρέ?ει να α?οφασίσει σχετικά με μια σειρά α?ό ζητήματα: την ?ροσομοίωση της ανθρώ?ινης συμ?εριφοράς ε?ιλογής, τον αλγόριθμο βελτιστο?οίησης ?ου θα χρησιμο?οιηθεί και τη μοντελο?οίηση των ?ιθανών αντιδράσεων των ανταγωνιστών. Η εφαρμογή μιας α?οδοτικής μεθόδου έχει σημαντικές ε?ι?τώσεις για έναν μάρκετινγκ μάνατζερ, αφού η σχεδίαση μιας μη α?οτελεσματικής γραμμής ?ροϊόντων μ?ορεί να α?οβεί στην κατάκτηση μικρότερου του αναμενομένου μεριδίου αγοράς, ή ακόμα και στον κανιβαλισμό των υφιστάμενων ?ροϊόντων της εταιρείας. Ο μάνατζερ θα ?ρέ?ει να συγκρίνει ?ροσεχτικά τα διαφορετικά μοντέλα ε?ιλογής, αλγόριθμους βελτι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Designing optimal products is one of the most critical activities for a firm to stay competitive. The Optimal Product Line Design constitutes a wide area of research in quantitative marketing for over thirty years, which is usually formulated in the context of Conjoint Analysis. Dealing with this NP-hard combinatorial optimization problem, a manager must decide on a number of issues: how to simulate the consumer choice process, which optimization algorithm to apply, and how to model the possible retaliatory actions from competitors. The application of an effective approach has several important practical implications for marketing managers, since a bad designed product line may result in a lower than expected market share, or may even cannibalize the firm’s existing products. The manager should carefully compare the different alternative choice models, optimization algorithms, game theoretic approaches and choose those that better fit the company’s requirements. This constitutes a quit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18616
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18616
ND
18616
Εναλλακτικός τίτλος
An integrated marketing system for the optimal product line design problem, in a competitive reaction context, based on the qualitative consumer behavior analysis
Συγγραφέας
Τσαφαράκης, Στέλιος του Σταύρος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Ματσατσίνης Νικόλαος
Τσούκιας Αλέξανδρος
Μυγδαλάς Αθανάσιος
Πάσχος Ευάγγελος
Βλαχοπούλου Μάρω
Γρηγορούδης Ευάγγελος
Μάνθου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Μάρκετινγκ; Βέλτιστος σχεδιασμός; Αγορά, Προσομοίωση; Θεωρία παιγνίων; Βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων; Προϊόντα, Γραμμή; Συζυγής ανάλυση; Nash ισορροπία; Μοντέλα επιλογής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
165 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)