Ραδιοκάλυψη σε κυψελωτά συστήματα κινητών επικοινωνιών με χρήση ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων διάδοσης

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η μελέτη, μοντελοποίηση σε φυσικό επίπεδο και προσομοίωση της ραδιοδιάδοσης σε συστήματα ασυρμάτων και κινητών επικοινωνιών. Για την ανάλυση αυτή πραγματοποιείται αρχικά εκτενής μελέτη των μηχανισμών διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών (Η/Μ) κυμάτων στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων με χρήση κατάλληλων ασυμπτωτικών μεθόδων υπολογισμού. Στη συνέχεια υλοποιείται πρόγραμμα προσομοίωσης της ραδιοκάλυψης σε τυπικά μικροκυψελωτά περιβάλλοντα εξωτερικών χώρων. Οι εκτεταμένες ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων ετών στον τομέα αυτό πηγάζουν από την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικών υπολογιστικών εργαλείων πρόβλεψης τόσο της κατανομής της μέσης ηλεκτρομαγνητικής ισχύος, όσο και της στατιστικής συμπεριφοράς της, ώστε να μπορούν να εκτιμηθούν η επάρκεια της στάθμης ισχύος για την εξυπηρέτηση της ζητούμενης ζεύξης, καθώς και οι παρεμβολές που προκαλούνται σε ζεύξεις γειτονικών κυψελών που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα. Αρχικά περιγράφονται συνοπτικά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis is the study, modeling and simulation of the radio-propagation in various wireless and mobile communications systems. In the beginning, an extensive study of all the propagation mechanisms of electromagnetic waves (EW), in the high frequency area, is presented, which is based on appropriate asymptotic methods of calculation. Then a radiocoverage simulation program in typical outdoor microcellular environments is developed. The extensive research during last years in this area of communications is the result of imperative necessity for efficient prediction tools that can provide accurate results both for the distribution of the electromagnetic power and its statistical variation in the entire coverage scene. These computing applications are essential for the estimation of the signal level sufficiency for satisfactory services of the required telecommunication connection as well as for the reduction of unwanted interpolations appeared at neighbouring cells oper ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16856
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16856
ND
16856
Εναλλακτικός τίτλος
Radiocoverage in cellular systems of mobile communications using electromagnetic propagation techniques
Συγγραφέας
Παπκέλης, Ευστράτιος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Φράγκος Παναγιώτης
Ουζούνογλου Νικόλαος
Κωνσταντίνου Φίλιππος
Νικήτα Κωνσταντίνα
Θεολόγου Μιχαήλ
Φικιώρης Γεώργιος
Νικητάκος Νικήτας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Ραδιοκάλυψη, Πρόγραμμα προσομοίωσης της; Οπτική, Φυσική; Περίθλαση, Φυσική θεωρία; Σκέδαση, Κοντινό πεδίο; Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού; Προσομοίωση, Μέθοδοι επιτάχυνσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
148 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)