Ανάπτυξη μεταευρετικών αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων μη γραμμικού προγραμματισμού και σύνθετων προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης

Περίληψη

Η μαθηματική βελτιστοποίηση είναι πρωταρχικής σημασίας σε όλες τις θετικές επιστήμες. Σε πολλά όμως προβλήματα βελτιστοποίησης που προκύπτουν στον πραγματικό κόσμο, ο προσδιορισμός της ακριβούς βέλτιστης λύσης δεν είναι δυνατός με τις συμβατικές μεθοδολογίες. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα σε προβλήματα μη γραμμικού προγραμματισμού τα οποία δεν είναι κυρτά ή οι μαθηματικές σχέσεις που συμμετέχουν σε αυτά δεν είναι παραγωγίσιμες ή δεν είναι συνεχείς. Συμβαίνει ακόμη σε προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης που χαρακτηρίζονται ως NP-Hard. Τα τελευταία χρόνια, μια νέα γενιά ευρετικών -μεταευρετικών τεχνικών οδήγησε στην προσεγγιστική επίλυση τέτοιων σύνθετων προβλημάτων βελτιστοποίησης. Η επιτυχία των μεθοδολογιών αυτών βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στη ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων. Η νέα αυτή ερευνητική περιοχή είναι ανοικτή και επιδέχεται πολλών βελτιώσεων τόσο ως προς την ποιότητα και επαναληψιμότητα των παραγόμενων λύσεων όσο και ως προς τους απαιτούμενους υπολογιστικού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Mathematical optimization is of primary importance for all practical sciences. However, the determination of the optimal solution in for many optimization problems is not possible with the conventional methodologies. This happens for example for the non linear programming problems that are non convex or the mathematical relations that compose them are non differentiable or not continuous. It also happens to combinatorial optimization problems characterized as NP-Hard. In the recent years, a new generation of heuristic - metaheuristic techniques has lead to the approximate solution of such complex optimization problems. The success of these methodologies relies also greatly to the progress of computer systems. This new research area is open and can be subjected to many improvements concerning the quality and the reproducibility of the solutions as well as the computational times. In the present thesis new hybrid metaheuristic algorithms have been developed for the solution of nonlinear ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/16279
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/16279
ND
16279
Εναλλακτικός τίτλος
Development of metaheuristic algorithms for the solution of nonlinear programming problems and complex compinatorial optimization problems
Συγγραφέας
Νικολακόπουλος, Αθανάσιος του Λυκούργος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων (ΙΙ)
Εξεταστική επιτροπή
Σαρίμβεης Χαράλαμπος
Μπάφας Γεώργιος
Παλυβός Ιωάννης
Μαρκάτος Νικόλαος
Στασινόπουλος Γεώργιος
Κυρανούδης Χρήστος
Ταραντίλης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αλγόριθμοι, Εξελικτικοί; Μη γραμμικός προγραμματισμός; Πρόβλημα περιοδεύοντος πωλητή; Αλγόριθμοι, Μεταευρετικοί; Συνδυαστική βελτιστοποίηση; Κατάταξη με υβριδοποίηση; Πρόβλημα δρομολόγησης στόλου οχημάτων; Αντίστροφα logistics
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
219 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)