Η δράση της επανατροφοδότησης σε σχέση με το έργο, τα κίνητρα, τον εαυτό και το συναίσθημα

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της δράσης της εξωγενούς επανατροφοδότησης (ΕΠ) σε διαφορετικά πλαίσια προσανατολισμών στόχου (ΠΣ). Η έρευνα γύρω από την ΕΠ έχει δείξει ότι η επίδοση των ατόμων σε γνωστικά έργα δεν μπορεί να προβλεφθεί από το σθένος της ΕΠ ενώ ένας παράγοντας που είναι δυνατόν να επηρεάζει τη δράση της ΕΠ είναι το κίνητρο του ατόμου. Σύμφωνα με τη θεωρία προσανατολισμών στόχου (ΠΣ) τα άτομα με ΠΣ μάθησης αντιλαμβάνονται την αποτυχία ως χρήσιμη πληροφορία για τη βελτίωση της ικανότητάς τους ενώ τα άτομα με ΠΣ επίδοσης αντιδρούν στην αποτυχία λιγότερο θετικά. Αυτές οι προβλέψεις της θεωρίας δεν έχουν εξεταστεί ως τώρα. Έτσι, διερευνήθηκε ο ρόλος του πλαισίου ΠΣ, όπως διαμορφώνεται από τις οδηγίες που δίνονται στους μαθητές, στην επίδοση και στο θυμικό των συμμετεχόντων, ανάλογα με την παρουσία ή μη εξωγενούς ΕΠ. Στην έρευνα συμμετείχαν 870 μαθητές της 1ης και της 3ης Γυμνασίου και των δύο φύλων. Στους συμμετέχοντες δόθηκε δοκιμασία μαθηματικής ικανότητας και ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was to investigate the effects of extrinsic feedback (EF) in different goal orientation contexts. Research on EF has shown that feedback valence by itself cannot predict performance on cognitive tasks while it has been suggested that motivation could play a role in the processing of the EF information. According to goal-orientations theory mastery-oriented individuals perceive failure as useful information that promotes their ability while individuals with performance orientation react less favorably to failure. These predictions of goal-orientations theory have not yet been tested. The present study examined the role of goalorientation contexts as formed by instructions given to students on participants’ performance and affect, depending on the presence or not of EF. The sample comprised 870 students of 7th and 9th grade of both genders. Participants’ mathematics ability, personal goal- orientation, selfconcept, test anxiety and attitudes towards mathemati ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15403
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15403
ND
15403
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of feedback as a function of task, motivation, self and affect
Συγγραφέας
Ντίνα, Φωτεινή του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας. Τομέας Γνωστικής Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ευκλείδη Αναστασία
Συγκολλίτου Ευθυμία
Κουρδούτης Παναγιώτης
Μαρκουλής Διομήδης
Δικαίου Μαρία
Γωνίδα Ελευθερία
Μεταλλίδου Παναγιώτα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Εξωγενής επανατροφοδότηση; Ενδογενής επανατροφοδότηση; Κίνητρα; Προσανατολισμός στόχου; Θυμικό; Μεταγνωστικές εμπειρίες; Οδηγίες κινήτρου; Επιτυχία; Αποτυχία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
320 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)