Εντοπισμένη διαχείριση σε μεσογειακό γεωργικό σύστημα με ανάλυση φασματικών και τοπογραφικών δεδομένων

Περίληψη

Εντοπισμένη διαχείριση στη γεωργία (Ε.Δ.Γ.) είναι η διαχείριση της ετερογένειας του γεωργικού περιβάλλοντος, με σκοπό την βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του γεωργικού συστήματος και την προστασία του περιβάλλοντος και μπορεί να γίνει σε διάφορες κλίμακες γεωργικής δραστηριότητας, όπως περιοχής, λεκάνης απορροής, ‘γειτονιάς’ (δηλ. ενός συμπλόκου αγροτεμαχίων που γειτνιάζουν), ή αγροτεμαχίου. Η κλίμακα στην οποία γίνεται η διαχείριση της ετερογένειας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τα δεδομένα στο χώρο φέρουν διαφορετική πληροφορία όταν παρουσιάζονται σε διαφορετικές κλίμακες. Τα πλαίσια εντοπισμένης διαχείρισης και οι μηχανισμοί ελέγχου που είναι διαθέσιμοι σήμερα και πιο συγκεκριμένα η γεωργία ακριβείας, οι ορθές γεωργικές πρακτικές., η εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου και η διαχείριση τοπίου, δείχνουν να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα το πρόβλημα των ‘αειφορικών’ ορίων και της αλλαγής κλίμακας στο Μεσογειακό γεωργικό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντική ετερογένε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Integration of agricultural and environmental policy in the EU has claimed multivariate and multiscale examination of the agricultural environment throughout the EU territories; landscape conservation, environmental impact assessment, and good farming practices must be seen in a common framework. In parallel, EO data of very high spatial resolution has opened up a new insight in the field of landscape pattern analysis and techniques appropriate for their processing, such as object-oriented analysis, are receiving increased attention. Site-specific management in Agriculture is the management of heterogeneity of the agricultural environment, with the aim of improving the economics of the agricultural system and the environmental protection and can be applied on different scales, such as basin, neighbourhood and parcel scale. The scale, on which heterogeneity management is applied, is very important, because spatial data carry different information when observed on different scales. The f ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15354
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15354
ND
15354
Εναλλακτικός τίτλος
Site-specific management in a mediterranean agricultural system with analysis of spectral and topographic data
Συγγραφέας
Καρυδάς, Χρήστος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική. Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Συλλαίος Νικόλαος
Ζαλίδης Γεώργιος
Αστάρας Θεόδωρος
Τσατσαρέλης Κωνσταντίνος
Μισοπολίνος Νικόλαος
Καρτέρης Μιχαήλ
Γήτας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Μεσογειακό γεωργικό σύστημα; Τηλεπισκόπηση; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.); Ιεραρχικό πρότυπο; Ζώνες διαχείρισης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
173 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)