Η προϊούσα πνευμονία-εγκεφαλομυελίτιδα σε πρόβατα που εκτρέφονται στην Ελλάδα

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα είχε δύο στόχους. Πρώτος στόχος ήταν η διερεύνηση των αλλοιώσεων σε πρόβατα ελληνικών εκτροφών, τα οποία μολύνθηκαν φυσικά από τον ιό της προϊούσας πνευμονίας-εγκεφαλομυελίτιδας του προβάτου, στα πιθανά όργανα-στόχους (πνεύμονες, κεντρικό νευρικό σύστημα, μαστός, αρθρικοί θύλακοι, μεσοπνευμόνια και υπερμαστικά λεμφογάγγλια, σπλήνας, νεφροί, μυοκάρδιο) της νόσου προϊούσα πνευμονία-εγκεφαλομυελίτιδα του προβάτου (Π.Π.Ε.Π.). Αυτό απέβλεπε στην εκτίμηση και τη σύγκριση των αναλογιών και της βαρύτητας των αλλοιώσεων στα όργανα-στόχους, σε πρόβατα ελληνικών ποιμνίων που βρίσκονταν στην κλινική, κυρίως όμως στην υποκλινική φάση της νόσου. Λίγα είναι γνωστά σχετικά με την εξέλιξη και την αναλογία των παθολογοανατομικών αλλοιώσεων κατά τη διάρκειά της υποκλινικής φάσης της νόσου, αν και φαίνεται ότι αυτή είναι η επικρατούσα κατάσταση σε μολυσμένες εκτροφές. Δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν η εκτίμηση της έντασης και της αναλογίας των αλλοιώσεων στα διάφορα όργανα-στόχους κατά τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research work had two objectives. First to study the lesions in sheep of greek stockfarms naturally infected with lentivirus of sheep and especially in the likely to be affected target-organs (lungs, central nervous system, mammary glands, joint capsules, mediastinal and mammary lymph nodes, kidneys, myocardium) of the ovine progressive pneumonia-encephalomyelitis (O.P.P.E.). The aim of this task was to evaluate and compare the severity and proportion of the lesions detected in the above organs of sheep of greek flocks during the clinical but mainly in the subclinical phase of the disease. The knowledge regarding the progress and proportion of the histological lesions during the subclinical phase of the disease is limited, despite the fact that the latter is the prevailing condition in infected flocks of sheep. The second objective was to evaluate the severity and the proportion of lesions in the various target-organs during the natural lentivirus infection of sheep in ani ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15260
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15260
ND
15260
Εναλλακτικός τίτλος
Ovine progressive pneumonia (maedi)-encephalomyelitis (visna) in sheep bred in Greece
Συγγραφέας
Αποστολίδου, Ελένη του Β.Κ.
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Κτηνιατρική. Τομέας Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Παθολογίας Πτηνών και Παθολογικής Ανατομικής. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Εξεταστική επιτροπή
Βλέμμας Ιωάννης
Ζυγογιάννης Δημήτριος
Καλδρυμίδου-Κουταλιανού Ελένη
Λέκκας Στέφανος
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Παπαναστασοπούλου Μαρία
Γιαδίνης Νεκτάριος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Προϊούσα πνευμονία; Εγκεφαλομυελίτιδα; Πρόβατα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
178 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)