Υγρή κοκκοποίηση και ανάπτυξη στερεών φαρμακευτικών μορφών ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Περίληψη

Στη μελέτη αυτή εξετάστηκε η ύπαρξη σχέσης μεταξύ παραμέτρων διαβρεκτικότητας (συντελεστής διασποράς, λ, και έργο συνάφειας, Wa), της αντίστασης κατά την υγρή ανάμιξη (ροπή στρέψης), της ποσότητας του κοκκοποιητικού υγρού που απαιτείται για την επίτευξη ασφαλούς σχηματισμού υγρών κόκκων (χοανοειδής συσσωμάτωση), της αντοχής σε εφελκυσμό και της αντίστασης στη συμπύκνωση υγρών κόκκων ενός απλού κονιοποιημένου υλικού (ενός συστατικού). Επίσης, εξετάστηκαν σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων κοκκοποίησης (ροπή και απαίτηση υγρού) διμερών μιγμάτων (αδρανή φορέα) που συνδυάζουν υδρόφιλο και υδρόφοβο συστατικό και των αλληλεπιδράσεων υγρού στερεού (διαβροχή, διόγκωση, διάλυση, κολλητικότητα και ελαστικότητα). Τέλος, εξετάστηκαν σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων κοκκοποίησης και της ποιότητας τελικών ξηρών φαρμακευτικών κόκκων (μέγεθος, σχήμα, ευθρυπτότητα, σύσταση και διάλυση) για τριμερή φαρμακευτικά μίγματα (υδρόφιλο, υδρόφοβο και δραστικό συστατικό). Από τη μελέτη απλών κόνεων διαφορετικής διαβρεκτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this work was to elucidate relations between parameters of solid-liquid interactions, of wet granulating conditions and physicomechanical properties of final dried granules. As parameters of solid-liquid interactions were selected the spreading coefficient, λ, the work of adhesion, Wa, the swelling and the sticking ability of the components. As granulating conditions were evaluated the resistance of wet mixing, expressed as torque exerted on the mixing vessel, and the consumption of granulation liquid, corresponding to optimal production of usable granulation (funicular agglomeration state). The final dried granules were characterised on the basis of their size, shape, friability and content uniformity, as well as on their dissolution rate. Systems of single component powder (lactose and sulfadiazine) with different liquid (water, isopropanol, their mixture and paraffin) were initially examined. Then binary powder mixtures comprising hydrophilic and hydrophobic components we ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15047
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15047
ND
15047
Εναλλακτικός τίτλος
Wet granulation and formation controlled released solid dosage forms
Συγγραφέας
Κιόρτσης, Ευστράτιος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων
Εξεταστική επιτροπή
Μαλαματάρης Σταύρος
Κτίστης Γεώργιος
Μπρούσαλη-Τσιφτσόγλου Θεοδώρα
Καράμπελας Αναστάσιος
Μαχαίρας Παναγιώτης
Γεωργακάκης Εμμανουήλ
Κουντουρέλλης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Διαβρεκτικότητα; Υγρή κοκκοποίηση; Πρόσληψη υγρού; Κολλητικότητα; Ελεγχόμενη αποδέσμευση; Υδρόφιλη μήτρα; Υδρόφοβη μήτρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
225 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)