Ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων με χρήση υπηρεσιών έμπιστης τρίτης οντότητας: λειτουργικά, αρχιτεκτονικά και οργανωτικά ζητήματα

Περίληψη

Οι υπηρεσίες Έμπιστης Τρίτης Οντότητας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση των χαρακτηριστικών ασφάλειας ενός Πληροφοριακού Συστήματος. Η συμμετοχή της ΕΤΟ στο περιβάλλον του ΠΣ δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες τροποποιήσεις στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων του. Στο παρόν κείμενο αναλύονται όλες οι συνιστώσες που συνθέτουν τη λειτουργία μίας ΕΤΟ. Κατά τη μελέτη των γενικών αρχών λειτουργίας διαπιστώνεται ότι η ΕΤΟ κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στην προληπτική αντιμετώπιση των δυνητικών απειλών. Παράλληλα, μελετώνται τα προβλήματα διαλειτουργικότητας που οφείλονται σε συγκρούσεις των πολιτικών που υιοθετούνται από κάθε ΕΤΟ, στη μεταβατικότητα της εμπιστοσύνης και σε πιθανές τεχνολογικές ασυμβατότητες. Οι πολιτικές αποτελούν ένα ισχυρό μέσο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας και προτείνεται ένα σύστημα ανάπτυξης μεταπολιτικών για την επίλυση των μεταξύ τους συγκρούσεων. Ως θεμελιώδης για την ύπαρξη και τη λειτουργία μίας ΕΤΟ διαπιστώνεται η έννοια της εμπιστοσύνης η οποία χαρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The services provided by a Trusted Third Party play an important role in the assurance of the security characteristics of an Information System. The participation of a TTP in the environment of the IS causes direct or indirect modifications in the interactions between its elements. All the aspects that compose the functions of a TTP as an organization, are analysed in this context. During the study of the general principles it is concluded that the TTP plays an important role in the proactive control of the potential threats against an IS. The conflicts between policies adopted by different TTPs, the transitivity of trust and various technological incompatibilities cause serious interoperability problems. The policies consist a powerful mean of preserving the interoperability and the proposed meta-policy development system solves their conflicts. Trust is transitive and multiform and consists a fundamental principle for the existence and the operation of a TTP. The functional and techn ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13460
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13460
ND
13460
Εναλλακτικός τίτλος
Information and communication systems security using trusted third party services
Συγγραφέας
Λέκκας, Δημήτριος του Παύλος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Κάτσικας Σωκράτης
Δαρζέντας Ιωάννης
Κιουντουζής Ευάγγελος
Βούρος Γεώργιος
Λυκοθανάσης Σπυρίδων
Γκρίτζαλης Δημήτριος
Νικητάκος Νικήτας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Πληροφοριακά συστήματα; Επικοινωνιακά συστήματα; Ασφάλεια συστημάτων; Κρυπτογραφία; Διαλειτουργικότητα; Αρχιτεκτονική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
351 σελ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)