Διάνοιξη δάσους με σύγχρονα μέσα: τεχνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας είναι να βρεθούν τα κριτήρια που επηρεάζουν την διάνοιξη του δάσους, να αξιολογηθούν αντικειμενικά με τη χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων και να επιλεγεί απο μια σειρά δυνατών λύσεων αυτή που έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διάνοιξης του δάσους. Καθορίζονται τα κριτήρια και οι βαρύτητες των κριτηρίων της έντασης και της απορροφητικότητας απο την ελληνική, διεθνή βιβλιογραφία και γνώμες ειδικών επιστημόνων. Αποτιμόνται τα κριτήρια με αξιοποίηση στοιχείων επιγείων μετρήσεων, φωτογραμμετρικών, φωτοερμηνευτικών και G.I.S. Βαθμολογούνται τα ίδια κριτήρια με αντικειμενική βαθμολογία για κάθε δασικό δρόμο, δηλαδή κάθε κριτήριο που επηρεάζει την επίπτωση βαθμολογείται με άριστα όταν δεν την επηρεάζει καθόλου. Αξιολογείται από μια σειρά εναλλακτικών λύσεων αυτή που έχει την υψηλότερη ποσοτιαία βαθμολογία που ονομάζεται συντελεστής συμβατότητας. Η διάνοιξη του δάσους και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aims of this research are to find the criteria which affect the opening up of the forests, to evaluate them objectively with the use of modern up to date methods, and to choose from a list of possible solutions, which would have the least consequences to the environment. So for this reason: The environmental impacts of the opening up are analyzed. The criteria and the weighing up of criteria intensity and absorption of the forest road, by the Greek and international bibliography and knowledge of specialized scientists. The assessment of the criteria, utilizing terrestrial measurements photogrametric photo interpretation assesments and also G.I.S. for every forest road. The same criteria are marked objectively for every road, in other words every criteria, which is affected is marked out of 100 when it is not influenced. Valuation b a list of alternative choices, those, which have the highest protection marks and which are named compatibly efficient in their construction with their ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/13125
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/13125
ND
13125
Εναλλακτικός τίτλος
The opening up of forest by the use of modern methods: technoeconomic, environmental impacts
Συγγραφέας
Γιαννούλας, Βασίλειος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων. Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Κωτούλας Δημήτριος
Καρτέρης Μιχάλης
Δούκας Κοσμάς
Εσκιόγλου Παναγιώτης
Καραγιάννης Ευάγγελος
Καραγιάννης Κωνσταντίνος
Παρασχάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Δάση; Τεχνικοοικονομικές επιπτώσεις; Περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Δασικός δρόμος; Φωτογραμμετρία; Γεωλογία; Κλίμα; Νερά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
258 σελ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)